Euroopa sotsiaalsete ettevõtete võrgustike ühispöördumine

Euroopa riikide sotsiaalsete ettevõtete võrgustike ühendus Euclid kutsub pöörama senisest rohkem tähelepanu sotsiaalsele ettevõtlusele. 20 riigi võrgustike juhid tõid ühises avalduses Euroopa Parlamendi uutele saadikutele välja kolm teemat, millega peavad vajalikuks Euroopa tasandil senisest aktiivsemalt tegeleda.

  • Sotsiaalsete ettevõtete nähtavuse suurendamine
  • Sotsiaalse ettevõtlusega seotud regulatsioonide ühtlustamine.
  • Sotsiaalsete ettevõtete parem ligipääs finantsidele.

“Euroopa Liit järgib oma poliitikate väljatöötamisel ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärke. Ühiskondlike muutuste ja majandusarengu peamised mootorid on rahvusvaheline kaubandus, investeeringud ja äriline aktiivsus. Sotsiaalsed ettevõtted, mis tegelevad ühiskonna ja keskkonna katsumustega, rakendavad ärimudelit, mis aitab jõuda õiglasema ja jätkusuutlikuma ühiskonnani,” seisab pöördumises europarlamendi saadikutele.

Sotsiaalsete ettevõtete võrgustike ühendus Euclid kutsub pöörama suuremat tähelepanu
sotsiaalsele ettevõtlusele Euroopas.

Sotsiaalsete ettevõtete arv on kasvamas ning nad suudavad positiivselt mõjutada nii Euroopat kui laiemalt maailma. Sotsiaalsed ettevõtted toodavad tulu, loovad töökohti ja teenivad kasumit nagu kõik teisedki ettevõtted. Euroopa 2,8 miljonit sotsiaalset ettevõtet pakuvad tööd 19,8 miljonile inimesele, mis moodustab 6,3%kogu tasustatud tööjõust.

“Sotsiaalsete ettevõtete laiem eesmärk on aga edendada ühiskonda ning muuta elu paremaks. Sotsiaalsele ettevõtlusele tähelepanu suunamine aitab jõuda kaasavama ja mitmekesisema majanduse ja sidusama ühiskonnani,” lisavad allakirjutanud.

Eesti poolt osales pöördumise ettevalmistamisel ning andis oma allkirja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juht Marge Maidla.