Videod

SEVi videoloengud:

Infotehnoloogia kolledži ja HITSA Innovatsioonikeskuse abil oleme alustanud eestikeelsete videoloengute tegemist.

Tutvu sotsiaalse ettevõtluse ärimudelitega kahe põneva näite abil

SEV-i meeskond tegi video, mis kirjeldab sotsiaalse ettevõtte ärimudeli loomist. Lisaks jagavad filmiklipis oma kogemusi Merimetsa Tugikeskus ja Eesti Üliõpilaskondade Liit.

Tartu Ülikoolist:

Tartu Ülikooli õppejõu Mervi Raudsaare loeng sotsiaalsest ettevõtlusest

Välismaalt soovitame:

Tony Griffin on sotsiaalne ettevõtja, kelle algatus Soar tegeleb koolides sellega, et noortel inimestel oleks eneseväljenduse ja oma emotsioonidega kontakti saamise võimalus. Tony räägib oma ettekandes, kuidas noored, keda on toetatud, on leidnud enesekindluse ja tunnevad end turvaliselt, et olla avatumad, tasakaalukamad ja eneseteadlikumad oma elu ja otsuste juhtimisel. Tony rõhutab vajadust integreerida haridussüsteemi lisaks aju treeningule ka südame tundmaõppimine. Vaata videot.

Paul Rowe`i algatus Educate Together on erakool, mis loodi lapsevanemate poolt. Nad tundsid, et olemasolev haridussüsteem ei kaasa neid ja nad on välja jäetud oma laste haridusprotsessist. Ka leiavad lapsevanemad, et olemasolev haridussüsteem baseerub välistaval põhimõttel – väga piiratud hulga oskuste nimekirja järgi välistatakse õpilasi, kes neid oskusi piisavalt hästi ei oma. Paul rõhutab vajadust sellise noore generatsiooni järele, kes on võimelised ise mõtlema, võtma vastutust, küsima küsimusi. See eeldab haridussüsteemi, kus on integreeritud õppeained, koostööle baseeruvad õppemeetodid, erinevuste austamine ja aktsepteerimine jm. Vaata videot.

Veel huvitavat vaatamist:

Sotsiaalsete ettevõtete videod: