Uuringud

Teadusartiklid

Uuringud

Doktoritöö

  • Tuuli Pärenson (2011) “Social Impact Evaluation in Social Enterprises in Estonia: Need, Readiness and Practices” (Ühiskondliku mõju hindamine Eesti sotsiaalsetes ettevõtetes: vajadus, valmisolek ja praktika): loe kokkuvõtet ja täismahus tööd (eestikeelne kokkuvõte algab lk 194).

 Magistritööd

Eksamiessee

Bakalaureusetööd

 

Uuringud ja lõputööd sotsiaalse ettevõtlusega seotud valdkondadest