Partnerorganisatsioonid

Selleks, et Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik täidaks oma eesmärke eestkostjana ning sotsiaalse ettevõtluse propageerijana ning projektid saaksid edukalt läbi viidud, on SEVi nii eriprojektide raames kui ka pikemaajaliselt toetanud mitmed organisatsioonid. Oleme koostööd teinud mitmete partnerorganisatsioonidega, mis on aidanud tugevdada sotsiaalset ettevõtlust kohalikul tasandil, samuti teha olulist ja arendavat koostööd välismaiste organisatsioonide ja partneritega.

SEVi rahastajad:

KÜSK, Kodanikuühiskonna Sihtkapital kysk-sisemin_logo_kodyhisk_toetuseks

projektid

Põhjamaade Ministrite Nõukogu norden

projekt

Euroopa Liidu programm Erasmus+ eu_flag-erasmus+_vect_pos

projekt

projekt

EUSBSR – Seed Money Facility EUSBSR logo - for light backgrounds_seed

projekt

 

Hasartmängumaksu Nõukogu HMN_logo_valge_taustaga

projekt

Avatud Eesti Fond ja EMP Vabaühenduste Toetuste Fond

projekttopeltlogo_aef_eea_grants

projekt

Euroopa Komisjon   euroopa komisjon logo

projekt

Kultuuriministeerium kultuuriministeerium_logo

projekt