Meeskond ja juhtimine

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV)
Telliskivi 60a, 10412 Tallinn – hoone A3, III korrus
e-post: info[at]sev.ee
reg. kood: 80341465

Kuidas Telliskivisse kohale tulla ning kus parkida, saab lugeda EMSLi veebilehelt.


Võrgustiku tegevmeeskonda kuuluvad sel hooajal:

Jaan Aps

Jaan aitab tegevjuhi ning juhatuse esimehena suunata organisatsiooni arengut. Sisuliste teemade seas keskendub Jaan praegu huvikaitsele ja sotsiaalsete ettevõtete tulemuste ning mõju hindamise arendamisele. Majandusharidusega Jaan tegutses varem erinevates rollides Heateo Sihtasutuses. Muuhulgas toetas ta seal ambitsioonikate ühiskondlike organisatsioonide (näiteks Uuskasutuskeskus, SOS Lasteküla Eesti Ühing, Oma Pere) laienemist ja Swedbanki annetuskeskkonna “Ma armastan aidata” käivitamist. Jaanil on ka ulatuslik nõustamisprojektide juhtimiskogemus OÜ-s Stories For Impact (näiteks mõju hindamise rakendusmudelite loomine programmides STEP ja HUKK-AP). Ta on aktiivne ka rahvusvaheliselt, näiteks olles esinenud-koolitanud Kanadast Türgini, ja kuuludes Euroopa Komisjoni sotsiaalse ettevõtluse ekspertide töörühma GECES. Muul ajal Jaan matkab, mõtleb, kirjutab ja tviidib (stories4impact).

Jaan Aps, huvikaitse, tegevjuht
jaan(at)sev.ee | skype: jaanaps

“Mind innustab sotsiaalne ettevõtlus selgete eesmärkide seadmist soosiva ja finantsiliselt elujõulise lahendusviisina inimeste heaolu suurendamiseks. Mõistlikke nähtuseid ühiskonnas tasub suuremaks ja tugemaks kasvatada. Sellega SEVis tegelemegi.”


Rasmus Pedanik

Rasmus on strateegiline disainer ja juhib Sotsiaalse ettevõtluse akadeemiat, mille alla mahuvad nii SEVi arenguprogrammid kui koosloome teenuse arendamine.

Rasmus õpib Tartu Ülikoolis doktorantuuris ja tema uurimistöö teemaks on erinevad probleemide lahendamise metoodikad. Lisaks arenguprogrammile juhib Rasmus mitteformaalset Sotsiaalse innovatsiooni võrgustikku. Rasmus on ka väikeettevõtja ja partner Muhu pagarites.

Rasmus Pedanik, strateegia ja arenguprogrammid
rasmus(at)sev.ee | skype: rasmus.pedanik

Mind motiveerivad keerulised probleemid ning organisatsioonide arendamine. Oma arenguprogramme disainime eesmärgiga pakkuda organisatsioonidele võimalust astuda arengus tubli samm suurema mõju suunas.


marko_uibuMarko Uibu

Marko aitab SEVil läbi viia erinevaid uuringuid ning osaleb arengu- ja koosloomeprogrammides koolitaja ja konsultandina. Lisaks SEVis sotsiaalsele ettevõtlusele kaasaaitamisele töötab Marko Tartu Ülikoolis kommunikatsiooniuuringute lektorina ning tegeleb erinevate rakendusuuringutega. Ta õpetab nii Tartus kui Tallinnas magistrantidele näiteks rakendus- ja disainiantropoloogia kursuseid. Marko on lõpetamas doktorantuuri religiooniuuringute erialal. Tema akadeemiliste huvide ring on lai, alates tänapäevasest religioossusest ja inimeste tervisega seotud valikutest kuni kliendi- ja kasutajauuringuteni. Õnneliku inimesena on Marko avastanud, et saab paljusid oma töökohustusi pidada ka hobideks ja vabatahtlikuks tööks, ent kui kõigest siiski aega üle jääb, siis tegeleb ta muusikaga (laulab kooris), vaatab filme, loeb juturaamatuid ja reisib.

Marko Uibu, uuringud ja arenguprogrammid
marko(at)sev.ee

“Olen näinud, kuidas sotsiaalsed ettevõtted suudavad maailma paremaks muuta. See inspireerib.”


 

Riinu Lepa

Riinu on SEVi juhatuse liige ning aitab organisatsiooni strateegiat ja arengut läbi mõelda ja planeerida. Riinu juhtis sotsiaalsete ettevõtete statistilise uuringu projekti koostöös Statistikaametiga ning on SEVi esindaja sotsiaalse ettevõtluse hariduse temaatilistes projektides. Riinu juhib sotsiaalset ettevõtet Tagurpidi Lavka, uurib juhtimismetoodikate jätkusuutlikkust EBSi juhtimisteaduste doktorantuuris ning on muuhulgas ökokogukonna Väike Jalajälg eestvedaja.

Riinu Lepa, statistika, strateegia, juhatuse liige
riinu(at)sev.ee | 53 494 120 | skype: riinu.lepa

“Mind inspireerib sotsiaalne ettevõtlus, kuna see viib aktiivsuse, ettevõtlikkuse ja tööhõive ühiskonnas ka sinna, kus ei liigu tingimata suured rahad. Rikkus, mida sotsiaalne ettevõtja kogub, on püsiv, loov ja innustav. See on elustiili valik.”


Kaie Kotov 

Pildistas Madis Palm.Kaie on SEVi avalike teenuste huvikaitse ekspert. Tema teiseks kireks SEVis on sotsiaalne innovatsioon. 2015. aastal juhtis ta SEVi arenguprogrammi teenusedisaini töötubasid. Ka on ta SEVi ja Heateo SA jaoks uurinud sotsiaalset innovatsiooni ja vabaühenduste innovatsioonivõimet mõjutavaid tegureid. 2014-2015 osales ta Siseministeeriumi ja Heateo SA teenusedisaini pilootprogrammis vabatahtliku mentorina, tehes koos SA Autistikaga läbi uue avaliku teenuse käivitamise protsessi. Autistika teenuse arendamise protsess on tänaseni üks positiivsemaid näiteid avaliku sektori ja kodanikuühiskonna koosloomes sündinud uuest riiklikult rahastatavast teenusest. Kaiel on pooleli ka doktoriõpingud Tartu Ülikooli Filosoofia ja semiootika instituudis. Oma doktoritöös uurib ta, kuidas sotsiaalne innovatsioon toimib ühiskonnas juurdunud harjumuste ümberkujundajana, ning otsib tööriistu, mida saaks kasutada kogukonna tasandil muutuste esile kutsumiseks ja juhtimiseks. Lisaks tegutseb ta ettevõtlusvaldkonnas, juhtides konsultatsioonifirmat OÜ Mängiv Inimene, ning panustab vabatahtlikuna MTÜ Lilleoru tegevustesse.

Loe Kaie kohta: Kaie Kotov otsib silda teadmiste ja tegutsemise vahel
Foto autor Madis Palm.

kaie (at) sev.ee 

“Mind inspireerivad inimesed, kes teevad häid ja teinekord hulle asju selleks, et elu siin kogukonnas paremaks muuta. Näen, et sotsiaalse ettevõtluse tegevusmudel on võti, mille abil panna need head ja kogukonda toetavad lahendused jätkusuutlikult toimima.”


Evelin Kostabi

Evelin osaleb Sotsiaalse Ettevõtluse Võrgustiku erinevates programmides osalevate osapoolte vahelise kommunikatsiooni toimimise jälgija, analüüsija ja hindajana. Üle kümne aasta on Evelin püüdnud maailma paremaks muuta lasteintensiivravi õena. Tundes, et tal on pikaaegse kogemuse najal anda rohkem, kui ta seda õena teha saab, lõpetas Evelin magistrantuuri Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal. Oma magistritöös uuris ta meditsiinipersonali ja lapsega haiglas viibivate lapsevanemate vahelist kommunikatsiooni, et läbi uurimuse ja kogemuse pakkuda antud teemale vaadet ka kvalitatiivsel suunal. Evelin on abielus ja tal on kaks last, kellega koos ta proovib veeta iga oma töövälise hetke.

Evelin Kostabi, analüüs, hindamine

evelin (at) sev.ee

„Sotsiaalse ettevõtluse maailmas tegutsetakse tihti õhinapõhiselt ja vabatahtlikkuse alusel. Igaüks teab, et üks pluss üks on kaks. Mina olen näinud olukordi ja tegutsen igapäevaselt nende olukordade kordamise nimel, kus üks pluss üks võrdub kolm.“  


Katrin JõgisaarKatrin Jõgisaar

Katrin tegutseb SEVi uudiskirjaga.  SEVi kõrvalt töötab Katrin ka keskkonnaportaalis Bioneer. Vaba aega sisustab ta matkamise ning perega.

Katrin Jõgisaar, kommunikatsioon
katrin(at)sev.ee   | 52 577 94


 

erkki-kuber Erkki Kubber

Erkki alustas SEV-is praktikaga 2015. aasta novembris, samal ajal ka väikesemamahuliselt tööülesandeid sooritades, ning on nüüdseks püsiv SEV-i meeskonna liige. Bakalaureusekraadi on ta omandanud TTÜ-st avaliku halduse erialalt, omandades lisaks ka ärinduse kõrvaleriala.

Lisaks SEV-le on ta end koolitanud grupijuhina nii Itaalias, Saksamaal, Kreekas kui ka mujal Euroopas. 2016 aasta suve veetis Erkki USA-s Southwesterni suveprogrammi raames, müües hariduslikke raamatuid ukselt-uksele. Samuti on olnud  TEDxTTÜ ja Riigikogu Simulatsiooni üks korraldajatest 2016. aasta kevadel.

Täiendusena antud kogemustele on ta olnud vabatahtlikuna tugiisik Tallinna Perekeskuses ja tegelenud jalgpalliga ka Eesti kõrgemail tasemel (meistriliiga ja erinevad noortekoondised) kokku 14 aastat. Pidev õppimine ja arenemissoov suunab teda igapäevaselt aina uute väljakutsete ning uute kogemuste poole.

Erkki Kubber

erkki (at) sev.ee | 59047365 | skype: Erkki Kubber

„Sotsiaalse ettevõtluse puhul inspireerib mind võime muuta inimeste elusid paremuse poole. Võimalus panna inimesi “naeratama” teeb selle minu jaoks väärtuslikuks.“


Andry Padar

123

Kommunikatsiooniekpert

Andry aitab SEVi tuntumaks muuta, näiteks kujundades meeliköitvamaks ja sisukamaks meie veebikommunikatsiooni. Teise valdkonnana sünnib Andry käe all uus Sotsiaalse Ettevõtluse Noorteprogramm. See on SEVi strateegiliseks algatuseks sotsiaalse ettevõtluse teema noorteni viimisel. Varasemast on Andryl palju kogemusi noorte hariduslike ürituste ja simulatsioonide korraldamisest (näiteks Euroopa Maja projektijuht, Tartu Noortevolikogu aseesimees, Mudel-Euroopa Parlamendi peakorraldaja, NATO Küberkaitsekoostöö keskuse abiline mitmetel konverentsidel ja õppustel). Samuti tegeleb Andry ise ettevõtlusega ning on olnud mitme projekti juures mentori/nõustaja rollis (Changemakers Academy, Social Entrepreneurship for Local Change). Vabal ajal meeldib Andryle tegeleda fotograafia,spordi ja filmindusega.

„ Kui rääkida maailma paremaks muutmisest, siis sotsiaalne ettevõtlus on üks kindlaid viise, kuidas seda igapäevaselt teha saame. Minu jaoks on inspireeriv see õhustik, mida sotsiaalne ettevõtlus annab oma innovaatilisuse, praktilisuse ja paindlikkusega“.


 

Aune Lillemets Lapsehoolduspuhkusel!

Aune peamiseks tegevusvaldkonnaks on liikmesuhted: uute liikmete vastuvõtmine, liikmeürituste sujumine ja igapäevase liikmetega suhtluse koordineerimine. Lisaks nõustab ta sotsiaalseid ettevõtteid ärimudeli arendamise teemal. Sotsiaalse ettevõtluse alal proovib Aune kätt MTÜ-s PAL, kus ta on asutajaliige ja koolitaja.

“Mind inspireerib sotsiaalne ettevõtlus kui võimalus teha südamega ja pühendumusega ühiskonnale vajalikku tööd jätkusuutlikul moel.”

 


SEVi aktiivsed vabatahtlikud:

Külli Kivioja-Ööpik, veebileht, kontaktisik Pärnus

52 48 325 | skype: kyllikivioja


Tartu Ülikooli kommunikatsioonieriala “Strateegiapraktika” kursuse raames sooritavad SEV-is praktikat:

Kersti Küla

Kersti õppis enne Tartu Ülikooli sisseastumist turundust ning nüüd on tema käed-jalad ka tööalaselt müügi- ja turundusalaseid töid ja tegemisi täis.

Heleri Tamme

Heleril on bakalaureusekraad Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekaval. Tööalaselt on tegelenud üritusturunduse, sise- ja väliskommunikatsiooni ning visuaalse kommunikatsiooniga.

Paul Pihlak

Paulil on bakalaureusekraad sotsioloogias. Olles huvitatud meediast ja kommunikatsioonist, on Paul hankinud kogemusi nii trükimeediast kui raadioajakirjandusest.

Triin Rannamaa

Triin on lõpetanud kultuurikorralduse eriala TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias ja korraldanud nii rahvusvahelisi kui ka kodumaiseid festivale ning löönud vabatahtlikuna kaasa eri kultuurisündmustel ja ENTRUM programmi meeskonnas.

Kaspar Kruup

Kaspar on hariduselt psühholoog ning hetkel ettevõtja, DD Akadeemia meeskonna liige ja Tuleviku Tehnoloogiate SA nõukogu liige.

“Meie praktika toimub magistriõppe kohustusliku osana ning seega on ka meie isiklikud arengueesmärgid erinevad. Ühine on aga veendumus, et suudame oma tööga SEV-ile ning seeläbi ühiskonnale päriselt väärtuslikud olla.”

Praktika ülikoolipoolne juhendaja on Marko Uibu, SEV-i poolelt Jaan Aps.

SEVi endised töötajad ja praktikandid:

Iiris Viirpalu, kommunikatsioon, sotsiaalmeedia

Merlin Sepp, arenguprogrammid ja juhtimine

Liisa Erdel, SE laat Riigikogus


Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatusse valiti aprillis 2015 Jaan Aps ja Riinu Lepa. Juhatuse volitused kestavad kolm aastat.


Kuidas alustada sotsiaalse ettevõtlusega?

Sotsiaalse ettevõtlusega alustamisega seotud teemadel oskavad nõu anda maakondlike arenduskeskuste konsultandid.