Tutvu SEV-iga

Saame lähemalt tuttavaks:

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. SEV on katusorganisatsioon Eesti sotsiaalsetele ettevõtetele.

Liikmelisus. SEVi liikmed on sotsiaalsed ettevõtted, kes vastavad liikmelisuse kriteeriumidele.

Meeskond ja juhatus. SEVi meeskonda kuulub sel hooajal viis inimest, kellel kõigil on erinevad vastutusalad, kuid kes kõik tegutsevad sotsiaalse ettevõtluse edendamise nimel. SEVi 2012. aasta kevadel valitud juhatus on kolmeliikmeline.

Ajalugu. SEV asutati 11. aprillil 2012 KÜSKi rahastatud projekti “Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine” tulemusena, kuid sotsiaalsest ettevõtlusest Eestis saab rääkida juba märksa pikemalt.