Tegusa Eesti stipendium

Stipendiumikonkurss pole hetkel kandideerimiseks avatud.

Hindamine: Avaldusi hindab Olympic Online meeskond jaanuarikuus kahes voorus. Esimeses voorus hinnatakse laekunud avaldusi. Teises voorus kutsutakse kõige huvipakkuvamad kandidaadid vestlusele. Läbipaistvuse huvides märgime siinkohal, et SEV-i meeskond on küll hindamisprotsessi juures, kuid ei osale hääletamisel ega langeta otsuseid.

NB! Mõnel eelmisel korral oli vestlusest kasu ka mõnel kandidaadil nendest, kes stipendiumit ei saanud. Nimelt otsustas Olympic nende teenuseid osta!

Peamised hindamiskriteeriumid:

1. Sotsiaalse ettevõtte ühiskondliku mõju suurus ja ärimudeli tugevus.
2. Stipendiumi kasutamise väikeinvesteering loob organisatsioonis jääva väärtuse (nt toetab püsiva töökoha loomist).
3. Kandideeritakse selge väljundiga arendusprojektiga, mille on võimalik stipendiumi saamisel 3 kuu jooksul kindlasti ellu viia. Tähtaja osas on võimalikud erandid.
4. Stipendiumiga toetava arendusprojekti sihtrühmaks ei ole alla 21-aastased nn tavalapsed ja -noored. Kui arendusprojekti sihtrühmaks on alla 21-aastased, tuleb selgelt põhjendada nende kriitiliselt tõsist olukorda (nt erivajadus, asenduskodus viibimine vms).
5. Samaväärsete taotluste korral on hindajatel õigus eelistada neid organisatsioone, kes:
5.1 pole varasemalt Olympic Casino AS-ilt toetust saanud;
5.2 suudavad ise panustada stipendiumi saamise ja kasutamisega seotud kommunikatsiooni.

Küsimused ja mured: stipendium [at] sev.ee Mahukaks sisuliseks nõustamiseks SEV-i meeskonnal kahjuks piisavalt vabatahtliku töö aega pole, kuid suhtleme ja oleme sel teemal toeks ikka!

Taustast:

Olympic Casino asutas suvel 2012 koostöös Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga “Tegusa Eesti” stipendiumifondi sotsiaalse ettevõtluse tunnustamiseks ja edendamiseks Eestis. 3000-eurost stipendiumi anti esmalt välja neli korda aastas, alates 2013. aastast taandus see kahele korrale.

Esialgu on stipendium mõeldud SEVi liikmetele, kuid liikmelisuse kriteeriumidele vastavad organisatsioonid on oodatud võrgustikuga liituma. Liikmelisuse ja liitumisega seotud küsimustele saab vastused SEVi liikmesuhete koordinaatorilt Aune Lillemetsalt.

Peamiseks valikukriteeriumiks on projekti senised saavutused, edumeelsus ning elujõulisus. Stipendiumeid antakse juba tegutsevatele algatustele, milles näeme tugevat potentsiaali edasiseks arenguks. Stipendium ei ole sihtotstarbeline ning ettekirjutusi preemia kasutamiseks meie poolt ei tule, kuid loomulikult võiksid stipendiaadid toetuse suunata olemasoleva projekti arendamisele ehk siis ühiskonnale kasu toomise suurendamisele.

Konkursi võitjad: