Sotsiaalsete ettevõtete infopank ja kohtumispaik

Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku kogukonda innustab võimalus aidata kaasa ühiskonda paremaks muutvate ettevõtete loomisele ja kasvule.

Selle lehe abil saad ennast teemaga hästi kurssi viia, koguda innustust ja värskeid mõtteid, sõlmida kontakte uute koostööpartneritega.

Juba praegu leidub siin veebilehel kasulikke materjale tehtud tööst ja viiteid rahvusvahelistele algatustele. Näiteks oleme viinud läbi kaks uuringut – sotsiaalse ettevõtluse olukorrast Eestis ja rahvusvahelistest kogemustest sotsiaalsete ettevõtete toetamisel.

Ka Sinul on võimalus meie kaudu ühiskonna paremaks muutmisse oma panus anda, näiteks sotsiaalse ettevõtjana, vabatahtliku panustajana, rahalise või mitterahalise toetajana, akadeemilise uurijana. Palun anna endast meile märku siin!

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku esimest hooaega rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku loomise projekti elluviija oli Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. Projekti partner oli Heateo Sihtasutus. Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.