Liitu Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikuga

Kontaktisik

Organisatsioon

pp-kk-aaaa

* EMTAK kood (maj.aastaaruande järgi).

* Mitme valimiseks hoia all CTRL (või Command) nuppu.


* Kui on erinev põhitegevusest.

* Projektirahad, annetused, jms.

 

* Täpsusta tegevuskohta või -kohti.

Organisatsiooni esindaja

* Juhatuse või nõukogu esimees.

Üldised kontaktandmed

Töötajad ja majanduslik tegevus

* Kogu sissetulek (maj. aasta aruande järgi).

* Toodete ja teenuste müügist laekunud summa (maj. aasta aruande järgi).

* Töötajate arv käesoleval aastal.

Olen tutvunud liikmelisuse tingimustega ning kinnitan, et meie organisatsioon vastab Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikmete kriteeriumitele.