Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku liikmed

Vajuta ettevõtte nimele, et sellega lähemalt tutvust teha!

Organisatsioon Jur.vorm Asutatud Tegevusvaldkond Sihtgrupp
Aarete Laegas MTÜ 2013-08-05 Heategevus Pered ja lapsed, Noored, Eakad, Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond

Aarete Laegas

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2013-08-05
Tegevusvaldkond: Heategevus
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Noored, Eakad, Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond
E-post: info@aaretelaegas.ee
Veebileht: http://www.aaretelaegas.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Aarte Laeka eesmärk on raskustesse sattunud perede abistamine, näiteks kui nad on õnnetuses kodu kaotanud, vanemad on ootamatult kaotanud töö või raskelt haigestunud.

Lahendus: Vähekasutatud riiete kogumine ja sorteerimine ning ladustamine. Vajalike asjade abivajajateni toimetamine. Abivajajate leidmiseks tehakse koostööd erinevate organisatsioonidega Eestis ja välismaal. MTÜ tegevuse toetamiseks on nad avanud Tallinnas ka toetuspoe. Toetuspoodi ja otseselt abipakkidesse jõudvate asjade protsentuaalne suhe jääb umbes 25:75 juurde. Lisaks on nad loomas Üle-Eestilist riideabivõrgustikku koostöös Sotsiaalministeeriumi, sotsiaaltöötajatega ja teiste MTÜdega.

Saavutused:2014. aastal viidi läbi kampaania “Uuele ringile!”, mille raames aitasid Itella SmartPOST ja Aarete Laegas koguda Tallinna Lastehaiglas ravil viibivatele lastele kasutatud, kuid korralikke mänguasju. Kokku saadeti ettevõtmise käigus lastele enam kui 500 pakiga mitu tuhat mänguasja, mis võimaldas toetada ka teisi haiglaid. Esimese tegutsemisaastaga koguti annetustena ja sorteeriti kokku 20 tonni riideid ning Aarete Laekalt sai abi üle 300 abivajaja (personaalselt kokkupandud abipakiga). Esialgsetest 125 m2 suurustest ruumidest on kolitud ümber suuremale pinnale. Sorteerimise ja ladustamise pinda on nüüd kokku 800 m2. ​​

Ettevõtlustulu: Kasutatud riiete ja esemete müük ringluspoes.

Abikäsi MTÜ 2010-01-06 Erivajadustega inimeste tööhõive Vähemate võimalustega sihtrühmad

Abikäsi

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2010-01-06
Tegevusvaldkond: Erivajadustega inimeste tööhõive
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: marko@abikasi.ee
Veebileht: http://www.abikasi.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Abikäe ühiskondlik eesmärk on erivajadustega inimeste tööhõive, iseseisva toimetuleku ja elukvaliteedi parandamine Eestis. Abikäsi tegutseb alates 2009. aastast selleks, et luua ja vahendada töökohti erivajadustega inimestele. 2011. aasta seisuga elab Eestis 89 400 inimest, kellele on määratud osaline või täielik töövõimetus. Neist 33 000 töötab ja 9800 otsib tööd. 46 600 on mitteaktiivsed, mis aga ei tähenda, et nad võimaluse avanedes tööle ei asuks. Isegi 100-protsendilise töövõimetusega inimene võib olla täiesti suuteline töötama talle sobival töökohal.

Lahendus: Abikäe keskuses on tööl erivajadustega inimesed, kelle teenuseid (peamiselt telemarketing ja andmesisestus) klientidele müüakse. Täiendavalt pakub Abikäsi erivajadustega inimestele väljaõpet ja töökogemuse omandamist. Peale seda on neil võimalik edasi liikuda teiste tööandjate juurde. Lisaks tunnustab Abikäsi "Töötame koos" märgiga tööandjaid, kes värbavad erivajadusega inimesi ja parandavad nende elujärge.

Saavutused: Aastal 2012 sai 138 inimest Abikäe keskuses töökogemuse ja tööks vajaliku väljaõppe. Alates aastast 2011 on tänu Abikäe tegevusele 52 ettevõtet palkanud puudega inimesi. Mõned tööandjad, kes on tänu meile erivajadustega inimesi tööle võtnud, on näiteks Harju Maakohus, ISS, Eesti Post, Itella, Selver, Rimi, Jumbostrap, Eolane ja Elion.

Ettevõtlustulu: Abikäsi pakub peamiselt telemarketingi ja andmesisestuse teenuseid. Sealjuures töötavad Abikäes ühed parimad Eesti telefonimüüjad! Kontorid asuvad Tallinnas ja Tartus.

Aktiviseerimiskeskus Tulevik MTÜ 2000-02-21 Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta Pikaajalised töötud

Aktiviseerimiskeskus Tulevik

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2000-02-21
Tegevusvaldkond: Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta
Sihtgrupp: Pikaajalised töötud
E-post: mirjam@tulevik.info
Veebileht: http://tulevik.info
 

Ühiskondlik eesmärk: Aktiviseerimiskeskuse Tulevik eesmärk on tekitada või taastada tööharjumus inimestes, kes on pikemat aega ilma tööta olnud.

Lahendus: Pikaajaliste töötute aktiviseerimine läbi erinevate tegevuste. Nende toimetulekuoskuste arendamisele on suunatud rehabilitatsiooniteenus ning Töötukassa rahastatavad tööharjutuse ja töölerakendamise teenused. Samuti pakutakse erinevad nõustamisteenuseid ja ka toetatud eluasemeteenust sotsiaalsete probleemidega inimestele. Töine tegevus tõstab inimeste enesehinnangut ning arendab kohuse- ja vastutustunnet. Rehabilitatsiooniteenuse raames pakutakse Pärnu ja selle lähiümbruse elanikele ning organisatsioonidele erinevaid lihtsamaid teenustöid: abitööd, transportteenus, küttepuude müük, heakorratööd jmt; taaskasutuskaupluses Ringluspood korrastatakse inimeste annetatud kasutatud esemeid ja tehakse taaskasutuskäsitööd. Samuti korraldatakse ja vahendatakse töökoolitusi.

Saavutused: 2012. aasta jooksul osales Tuleviku juures erinevate teenuste ja tegevuste kaudu 250 klienti, kellest 30 said teenusel viibimise ajal või peatselt teenuselt lahkumise järel tööle

Ettevõtlustulu: Tulu teenitakse rehabilitatsiooniteenuste müügist kohalikele omavalitsustele, erinevate teenustööde tegemisega ning kasutatud esemete müügiga Ringluspoes.

AtChron MTÜ 2012-03-27 Kaitstud töö Vähemate võimalustega sihtrühmad

AtChron

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2012-03-27
Tegevusvaldkond: Kaitstud töö
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: pallada.gussev@gmail.com
Veebileht: http://www.teatmik.ee/et/info/80340218-Mittetulundus%C3%BChing-AtChron
 

Ühiskondlik eesmärk: pakkuda vaimsete ja füüsiliste erivajadustega täiskasvanutele võimalust end tööturul tõestada.

Lahendus: AtChron pakub erivajadustega inimestele kaitstud töökohta. Eelnevalt on võimalik harjutada kätt tööpraktika näol. Loovad sõbraliku ja abivalmis töökeskkonna, kus arvestatakse individuaalsete eripäradega. Oma tegevusega muudavad nad väärarusaama, et puuetega inimesed pole suutelised töötama. Pakuvad rahateenimise võimalust ja sotsiaalset keskkonda, millega hoitakse ära sattumist negatiivset eeskuju andvatesse seltskondadesse (alkoholi ja muude sõltuvusainete kuritarvitamine ja õigusrikkumised, mille hulka kuuluvad näiteks pettused, pisivargused, avaliku korra rikkumised).

Saavutused: 2014. aastal osales tööpraktikal 15 ja tööd sai 9 vaimse erivajadusega isikut.

Ettevõtlustulu: Allhanketööde tegemine tootmisettevõtetele (nt lantide puhastamine) ja avalikud teenused Töötukassale (tööpraktika), ÜKT (üldkasulik töö).

Avitus MTÜ 2006-11-03 Mujal liigitamata tervishoiualad Pered ja lapsed, Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond

Avitus

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2006-11-03
Tegevusvaldkond: Mujal liigitamata tervishoiualad
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond
E-post: info@avitus.ee
Veebileht: http://www.avitus.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Avituse esimene eesmärk on meeleoluhäirete ja stressispektri häiretega inimeste heaolu suurendamine ning stressi, läbipõlemise ja depressiooni vähendamine. Avituse teine eesmärk on Eesti lapsevanemate vanemlike teadmiste ja oskuste suurendamine, et ennetada vaimse tervise probleeme.

Lahendus: On välja töötatud erinevad rühmatöö- ja koolitusprogrammid meeleoluhäirete ja vanemahariduse valdkonnas. Üheks põhisuunaks on töö meeleoluhäirete valdkonnas, et ennetada ja leevendada depressiooni ja bipolaarset häiret. Selleks on välja töötatud erinevad rühmatöö ja koolitusprogrammid. Teisteks oluliseks suunaks on töö vanemahariduse valdkonnas. Avitus pakub psühhoharidusliku rühmatöö ja koolituste (nii pikad programmid kui lühikoolitused), individuaalse nõustamise ja interneti toetusgrupi raames võimalusi isiksusearenguks, positiivsemate toimetulekuviiside, suhtlemisoskuste ja käitumismustrite õppimiseks ning eneseusu ja aktiivsuse suurendamiseks. Avituse tegevused aitavad vähendada ühiskonna kulu meeleoluhäiretele ja suurendada riigi ning inimeste tulusid.

Saavutused: Pikkades programmides osalejate emotsionaalne enesetunne on paranenud ja negatiivsete sümptomite esinemine on vähenenud ~25-30%. Nad osalevad elus ja tegemistes aktiivsemalt. Nende suhete ja tööelu kvaliteet on paranenud, eneseusk ja aktiivsus on suurenenud ning hoiakud, suhtlemisoskused, käitumismustrid ja toimetulekustrateegiad on positiivsemaks muutunud. Programmides osalenud vanematest ütleb 95%, et nad said uusi oskusi ja plaanivad neid kasutada, üle 88%, et neil on parem arusaam endast kui lapsevanemast ja oma lastest, ning üle 78%, et nemad ja nende lapsed kasutavad rohkem positiivseid suhtlemisviise. 2013. aastal oli abisaajate arv meeleoluhäirete valdkonnas 760, vanemahariduse valdkonnas 284 ja interneti tugigrupis 2400 inimest.

Ettevõtlustulu: Teenitakse osutades teenuseid: koolitustest, nõustamistest, ruumide rendist. Avitus pakub asutustele harivaid meeskonnakoolitusi ning kogemusnõustajatele, spetsialistidele ja huvilistele grupijuhtimise koolitust.

DUO kirjastus MTÜ 2014-11-11 kirjastamine; koolitamine; kogemusnõustamine; huvikaitse Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond, Raskest psüühikahäirest taastujad; sotsiaalvaldkonna õppejõud, koolitajad.

DUO kirjastus

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2014-11-11
Tegevusvaldkond: kirjastamine; koolitamine; kogemusnõustamine; huvikaitse
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond, Raskest psüühikahäirest taastujad; sotsiaalvaldkonna õppejõud, koolitajad.
E-post: katrin.grunberg@gmail.com
Veebileht: http://duokirjastus.eu
 

Ühiskondlik eesmärk: Pakkuda tuge ja sobivaid töövõimalusi vaimsete tervisehäiretega inimestele.

Lahendus: Erivajadustega inimestele töökohtade loomine, nende toetamine, nõustamine ja huvikaitse. Avalikkuse teavitamine vaimse tervise häiretest, et vähendada häbimärgistamist ja stereotüüpe. Lisaks arendavad kogemusnõustamise teenust ning pakuvad valdkondlikke koolitusi.

Saavutused: Oma esimesel tegevusaastal andsid osalise koormusega tööd kolmele erivajadusega inimesele ning pakkusid kahele tööpraktika võimalust. Andsid välja esimese raamatu „Kuidas klientidest saavad kodanikud. Taastumise ja kaasatuse toetamine CARe metoodika abil.“ Ilmus ka selle venekeelne versioon.

Ettevõtlustulu: Kirjastuse põhitoodeteks on kaasaegsed õppematerjalid ning kootööpartneritele vajalike trükiste koostamine, kujundamine, tõlkimine ja väljaandmine. Lisaks pakutakse kogemusnõustamise teenust ja koolitusi.

Eesti Kirbuturg MTÜ 2009-01-23 Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad

Eesti Kirbuturg

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2009-01-23
Tegevusvaldkond:
Sihtgrupp: Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad
E-post: info@kirbuturg24.ee
Veebileht: http://www.kirbuturg24.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Mittetulundusühingu Eesti Kirbuturg eesmärgiks on edendada kirbuturgude kultuuri ja selle läbi muuta Eesti elanike tarbimisharjumusi keskkonnasäästlikumaks. MTÜ Eesti Kirbuturg peab keskkonnasäästlikumaks tarbimisharjumuseks seda, kui: • mittevajalikuks muutunud kasutuskõlblikud asjad müüakse võimalusel kirbuturul maha, mitte ei jäeta kasutult seisma ega viida prügimäele; • vajalike asjade soetamisel eelistatakse taaskasutust, ostes need kirbuturult.

Lahendus: MTÜ Eesti Kirbuturu poolt korraldatav üritus – Telliskivi Kirbuturg – toimub aastaringselt laupäeviti (v.a. riiklikud pühad). Telliskivi Kirbuturg on kasvanud suurimaks omataoliseks ettevõtmiseks Eestis. Laupäevased turud on muutunud harjumuspäraseks külastuskohaks paljudele peredele. Kirbuturg pakub meeldivat ostukeskkonda, kus ostlejad tunnevad ennast tänu soodsamale hinnale üksteisega võrdsetena ning leiavad põnevaid esemeid.

Saavutused: 2013. aastal osales kirbuturgudel müüjatena, s.t taaskasutusest aktiivselt osavõtjatena 3800 inimest, ostjate arv küündis 54 000 inimeseni ja toimunud kirbuturgude arv oli 47.

Ettevõtlustulu: Telliskivi Kirbuturul kauplemise platsitasude müügist tekkiv ettevõtlustulu katab 100% ulatuses põhitegevusega seotud kulud. Kogu käive tekib ettevõtlusest, teisi rahastusallikaid ei kasutata.

Eesti Pimemassööride Ühing MTÜ 1999-02-01 Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus Vähemate võimalustega sihtrühmad

Eesti Pimemassööride Ühing

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 1999-02-01
Tegevusvaldkond: Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: info@pimemassoorid.ee
Veebileht: http://www.pimemassöörid.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Eesti Pimemassööride Ühingu (EPMÜ) eesmärk on aidata nägemispuudega inimesi massööri kutseõppe abil avatud tööturule.

Lahendus: EPMÜ peamisteks ühiskondlikeks tegevusteks on nägemispuudega inimeste massöörikutse väljaõpe ja täiendõpe ning kaasnevad teenused (massööridena tegutsema asujate ettevõtlusalane nõustamine ja koolitus, mentorlus ja kogemusnõustamine, administreerimisteenus, massaažiruumide rent). Lisaks tegeleb ühing potentsiaalsete klientide ja laiema avalikkuse teadlikkuse tõstmisega nägemispuuetega inimeste väärtuslikkusest tööjõuna. Ühing ei osale aktiivselt nägemispuudega inimeste „värbamises“, vaid teenindab inimesi, kellel on huvi selle elukutse omandamise vastu. Nägemispuudega inimesed vajavad eraldi väljaõpet, kuna tavapärased visuaalsel materjalil põhinevad koolitused neile ei sobi.

Saavutused: Hetkel kuulub ühendusse 86 pimemassööri, kes on läbinud EPMÜ pakutava koolituse ja enamik neist ka töötab massöörina. 2012. aastal töötas EPMÜ massaažikeskuses 14 pimemassööri, massaažikeskust külastas 30 klienti kuus. Uute lisanduvate pimemassööride juurdekasv on 8 kuni 10 pimemassööri iga 1,5 aasta tagant.

Ettevõtlustulu: Oma eesmärgi elluviimiseks teenib EPMÜ ettevõtlustulu ruumide rendi ja massaažiteenuse vahendamisest.

Eesti Trükimuuseum MTÜ 2010-03-18 Muuseum, stuudio, trükikoda, väiketootmine (märkmikud ja muud kontoritarbed) Pered ja lapsed, Noored, Eakad, Tavaelanikkond, kunstnikud, kunstitudengid

Eesti Trükimuuseum

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2010-03-18
Tegevusvaldkond: Muuseum, stuudio, trükikoda, väiketootmine (märkmikud ja muud kontoritarbed)
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Noored, Eakad, Tavaelanikkond, kunstnikud, kunstitudengid
E-post: gutenberg@trykimuuseum.ee
Veebileht: http://www.trykimuuseum.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Kultuuripärandi elavana hoidmine trükikunsti ajaloo uurimise, jäädvustamise ja tutvustamise kaudu, et see inspireeriks uusi ideid ja ettevõtlusvõimalusi.

Lahendus: Dünaamilise trükimuuseumi loomine, mis tegutseb trükikoja Greif endises majas Tartus. Koguvad ja korrastavad trükikunsti ajaloost kõnelevat materjali. Külastajad saavad näha mitte staatilist väljapanekut, vaid osaleda töötubades ja oma käega laotud trükise valmistamise kogemuse. Lisaks hoiavad nad oskusi alal trükiteenuse pakkumise ja trükimaterjalide jääkidest toodete valmistamise kaudu.

Saavutused: 2013. aastal viidi stuudios läbi üle 600 õppetunni kunsti- ja üldhariduskoolidele, muuseumis käis 3331 külastajat Eestist ja kaugemalt. Tihti on nad jõudnud viimasel hetkel päästa vanametallist ajaloolises väärtuses hinnalise pressi või prügikastist dokumente, kirjaproove ja muid huvitavaid materjale. On teinud ära suure töö dokumentide ja suulise pärandiga, et uurida ja talletada järeltulevatele põlvedele üks seni veidi hägune killuke Eesti ajaloost.

Ettevõtlustulu: Kaubamärgi Studio Tartuensis all valmistavad ja müüvad taaskasutatud materjalidest märkmikke, albumeid ja plokke. Lisaks veel trükiteenus (visiitkaartide, blankettide, kutsete ja müürilehtede kõrgtrükk), köitmisteenus, muuseumi piletid ja õpitubade läbiviimise tasu.

Eesti Üliõpilaskondade Liit MTÜ 1998-11-26 Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused Noored, Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond

Eesti Üliõpilaskondade Liit

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 1998-11-26
Tegevusvaldkond: Noorte- ja lasteühendused ning noorte ja laste heaolu edendavad ühendused
Sihtgrupp: Noored, Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond
E-post: info@eyl.ee
Veebileht: http://www.eyl.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) tegutseb selle nimel, et kõrgharidus oleks kättesaadav kõigile võimekatele hoolimata nende majanduslikust olukorrast ja et kõrghariduse kvaliteet paraneks, vastates paremini üliõpilaste ootustele. Huvikaitse organisatsioonina osaleb EÜL hariduspoliitika kujundamises, seistes tudengite hariduslike ja sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest.

Lahendus: EÜL osaleb liikmesorganisatsioonina üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ning selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ja sotsiaalsete partnerite suunal. Poliitika mõjutamiseks luuakse survet ka avalikkuse kaudu ning üliõpilaste teavitamisega. Selleks, et kõrgharidus oleks kõigile kättesaadav, hoolimata majanduslikust olukorrast, ning et paraneks kõrghariduse kvaliteet, kaasatakse tudengeid ja soodustatakse nende osalust kõrgkoolide juhtimises 21 kõrgkooli üliõpilaskonna kaudu. Lisaks koolitatakse üliõpilasesindajaid ning viiakse ellu koostööprojekte. EÜL väljastab rahvusvahelist õpilas-, üliõpilas-, õppejõu- ja noortekaarti ISIC, annab välja Eesti Üliõpilaslehte ning korraldab Tallinna Tudengite Kevad- ja Sügispäevi.

Saavutused: EÜL tagas, et õppetoetuste süsteemi muutmisel üliõpilaste majanduslikku olukorda arvestavaks oleks toetuse süsteem mitmeastmeline. See võimaldab osalises mahus toetust saada ka üliõpilastel, kelle leibkonna sissetulek oleks miinimumist suurem olnud. Uus toetuste süsteem käivitus 2013. aastast sisseastunutele koos kõrgharidusreformiga, mille elluviimisel kaovad avalikult rahastatud kõrgkoolides eestikeelsetel õppekavadel õppemaksud. Kuigi avalikult rahastatud haridus on olnud EÜLi pikaajaline eesmärk, on siiski tingimuseks, et õppemaksuta saab õppida nominaalaja piires, kui tudeng sooritab vähemalt 30 ainepunkti semestris. EÜLi survel on osades kõrgkoolides siiski suurendatud paindlikkust selle osas, kuidas ainepunkte arvestatakse ning millal tudeng peab hakkama sooritamata punktide eest maksma. Nende reformide rakendumiseks on oluliselt suurenenud riigieelarvest rahastamise maht. EÜL pakub koos kõrgkoolide üliõpilasesindajatega, keda on koolitanud nii EÜL, üliõpilaskond kui ka kõrgkool, igal aastal nõustamist ja tagasisidet tuhandetele tudengitele. Igal aastal toimuvad kõrgkoolides üliõpilaste esindusorganite valimised nii kõrgkooli kui ka teaduskondade tasandil. Lisaks osalevad üliõpilaskondade töös vabatahtlikud, kelle roll on tagada tudengite arvamusega arvestamine oma kõrgkoolis või teaduskonnas. Üliõpilasesindajad osalevad igapäevaselt kõrgkoolide juhtimisorganite töös ning viivad ellu koostööprojekte partneritega. Näiteks kõrgkoolide nõukogude või akadeemilise senati tasemel, või ka rektorite valimisel ülikoolides, on üliõpilastele tagatud vähemalt viiendik kohtadest.

Ettevõtlustulu: Eesmärkide saavutamiseks teenib EÜL tulu rahvusvaheliste UNESCO tunnustusega ISIC kaartide väljastamisest, mis omakorda loob nii (üli-)õpilastele kui ka õpetajatele soodsaid võimalusi. ISIC pakub enam kui 40 000 soodustust rohkem kui 125 riigis. Niimoodi võimaldab ISIC vähendada kulutusi igapäevaselt kui ka suurematelt ostudelt ning toetab ja väärtustab sellega hariduse omandamist.

Equilibre MTÜ 2007-01-01 Muu huvikoolitus Pered ja lapsed, Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad

Equilibre

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2007-01-01
Tegevusvaldkond: Muu huvikoolitus
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad
E-post: hele@myyri.ee
Veebileht: http://www.equilibre.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Equilibre eesmärk on arendada inimese eneseteadvuse kasvu 
läbi loodustunnetuse ja -keskkonna.

Lahendus: Oma eesmärgi täitmiseks on MTÜ Equilibre rajanud Kesk-Eestisse teraapia- ja koolituskeskuse Hobukooli Park. Ühingu igapäevatöö on jagatud kaheks valdkonnaks: 1. Töö hobuste ja inimestega (ratsutamisteraapia, nõustamine hobuste abil, meeskonnakoolitused); 2. Keskkonnasäästlik eluviis (praktilised koolitused, õppevahendid, konsultatsioonid).

Saavutused: Hobukooli Pargis osalesid 2013 - 2015 aastal koolitustel nii formaal- kui mitteformaalõppe pedagoogid. Teemaks oli „Säästvat arengut toetavate teooriate ja praktikate rakendamine õppemetoodikas“. Ühepäevastel praktilistel koolitustel oli osavõtjaid kokku rohkem kui 400 õpetajat üle Eesti. Lisaks on toimunud koolitusi ja õppepäevi ratsutamisteraapia teemal sagedusega 6 korda aastas erialaspetsialistidele ja sotsiaalpedagoogidele üle Eesti, 2014 aastal oli osavõtjaid kokku üle 100. Keskkonnahariduse ja loodusehituse valdkonnas viiakse läbi praktilisi koolitusi nii lastele kui täiskasvanutele ning koolidele toodetakse ökoinnovaatilisi õppevahendite komplekte (EcoKit ja Savimaja komplekt). 2015. aasta alguseks toodeti Savimaja õppevahendite komplekte viiekümnele loodushariduskeskusele üle Eesti. Õppevahenditega teenitud tuluga toetatakse teraapiavaldkonna jätkusuutlikku arengut.

Ettevõtlustulu: Nõustamis- ja teraapiateenused ning koolitus- ja konsultatsiooniteenused kahes põhivaldkonnas: õppimine ja teraapia hobuse abil ehk ratsutamisteraapia psühhosotsiaalne suund; loodusehituse praktika ning keskkonnateadlikkuse arendamine.

Hea Hoog SA 2010-04-13 tööhõive-sotsiaalvaldkond Vähemate võimalustega sihtrühmad

Hea Hoog

Juriidiline vorm: SA
Asutatud: 2010-04-13
Tegevusvaldkond: tööhõive-sotsiaalvaldkond
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: anne.soodla@hoolekandeteenused.ee
Veebileht: http://www.hoolekandeteenused.ee/pages/valisveeb/ettevottest/sihtasutus-hea-hoog.php
 

Ühiskondlik eesmärk: vaimupuudega ja psüühilise erivajadustega inimestele eneseteostusvõimaluste loomine läbi töötamise.

Lahendus: Hea Hoog tegeleb erivajadusega inimestele töövõimaluste leidmise ja töökohtade loomisega ning erivajadusega inimeste loodud käsitöötoodete turustamisega. Peamiselt tegeletakse AS Hoolekandeteenuste klientidega, vähemal määral on koostööd tehtud ka teiste organisatsioonidega.

Saavutused: 2012. aastal leidsid SA Hea Hoog kaudu 6 ettevõttes (sh taludes) endale rakendust 10 erivajadusega inimest ning 385 inimest said töötasu enda toodetud kauba eest. Läbi uute eneseteostuse võimaluste on paranenud inimeste vaimne tervis ja arenenud nende suhtlemisoskused. Suuremat iseseisvust näitab seegi, et vähenenud on tegevusjuhendajate roll toodete valmimisel.

Ettevõtlustulu: Erivajadustega inimeste tehtud käsitöö müük, allhanketööd.

Hiirekese Mängutuba MTÜ 2007-09-14 Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid Pered ja lapsed

Hiirekese Mängutuba

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2007-09-14
Tegevusvaldkond: Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
Sihtgrupp: Pered ja lapsed
E-post: anneli@hiirekese.ee
Veebileht: http://www.hiirekese.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: MTÜ Hiirekese Mängutuba eesmärgiks on Keila linna mängutoa tegevuste kaudu piirkonna beebide ja väikelaste vanemate koolitus-, kooskäimis- ja suhtlemisvajaduste rahuldamine. Selleks võimaldatakse lastele eakohast tegevust neile sobivas keskkonnas ja vanematele võimalust koduväliselt suhelda, pereteemalisi kogemusi vahetada ja vanemahariduse programmides osaleda.

Lahendus: Hiirekese Mängutuba pakub põhiliselt tegevusi väikelastega kodus olevatele lapsevanematele nende isoleerituse vähendamiseks. Kahel päeval nädalas võimaldame tasuta mängimist, osaleda saab beebide ja väikelaste huviringides, samuti pereelu ja laste tervist ning arengut puudutavatel koolitustel. Huviringideks oleme leidnud head koostööpartnerid, kes pakuvad toredat ja meeldejäävat ühist ajaveetmisvõimalust vanematele ja lastele sel ajal, kui lapsed veel lasteaias või lastehoius ei käi. Keilasse on loodud mängutuba mis toimib kogukonnakeskusena. Seeläbi kasvab perede heaolu (tervemad lapsed, vanemad tulevad nendega paremini toime) ja kasvab kohalik sotsiaalne sidusus (mängutoas alustavad tihti suhtlemist nii vanemad kui saavad sõbraks ka lapsed, kes siis ka edaspidi koolis ja lasteaias üksteist tunnevad) jne.

Saavutused: Hiirekese Mängutuba on koostööpartneriks Keila linnale ja vallale. Kui linn soovib teavituste oma sihtgrupi poole pöörduda, siis kaasab ta mängutoa. Ühing oli kaasatud Keila linna arengukava koostamisse läbi hariduse ja kultuuri töögrupi. 2013. aastal pälvisid ühingu eestvedajad Keila linna kultuuripreemia Keila laste- ja peresõbralikumaks muutmise eest.

Ettevõtlustulu: MTÜ Hiirekese Mängutuba ärimudel seisneb selles, et oma ruume renditakse välja teistele teenuse pakkujatele (laste ja täiskasvanute huviringid, laste sünnipäevad). Sotsiaalsest ettevõtlusest saadav tulu katab 62% ühingu põhikuludest. Lisaks delegeerib Keila linn ühingule avalikke teenuseid. Ühingu juhatuse liikmed teevad oma tööd põhiliselt vabatahtlikult aidates luua ja hoida töökohti mängutoas tegutsevatel partnerorganisatsioonidel.

Hostel Looming (MTÜ Pohlad) MTÜ 2008-01-16 Majutus Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad

Hostel Looming (MTÜ Pohlad)

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2008-01-16
Tegevusvaldkond: Majutus
Sihtgrupp: Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad
E-post: info@loominghostel.ee
Veebileht: http://www.loominghostel.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: vähendada Tartu elanike ja külastajate ökoloogilist jalajälge ning võidelda mõttetu tarbimise ja tootmise vastu. Eksperimenteerida ja näidata, et väikeste vahenditega on nii reisides kui kodustes tingimuses võimalik liikuda keskkonda hoidva majandamise suunas.

Lahendus: Keskkonnast lugupidavale reisijale pakutakse vähendatud ökoloogilise jalajäljega majutusteenust. Looming Hosteli sisustuses on kasutatud 99% taaskasutatud materjale või esemeid, paljudele ära visatud asjadele on antud „uus elu“. Eelistatakse naturaalseid materjale ja loodussõbralikke tooteid, nt arendasid pesumajaga koos välja ainulaadse keskkonnasõbraliku paketi. Lisaks majutusteenuse osutamisele jagatakse külastajatele nippe kuidas kasutada võimalikult vähe ressursse. Kehtestatud on majareeglid, mis panevad harjumusi muutma (näiteks toas pole prügikasti, vaid toimub ühtselt prügi sorteerimine). Oma kogemusi ja nippe jagatakse ka Facebooki kaudu ning linnaelanikele avatud õpitubades.

Saavutused: 2014. aastal oli hostelis 4608 ööbimist. Suurim mõju on hostelikülastajatele, kes igapäevaselt ei mõtle keskkonnateemadele. Peale külastust annavad nad tagasisidet, et said ideid kuidas muuta oma tarbimisharjumusi.

Ettevõtlustulu: Tartus majutusteenuse pakkumine. Lisaks pakutakse rataste ja rätikute renditeenust ning müüakse taaskasutustooteid.

Inimeselt Inimesele MTÜ 2000-06-20 Erivajadustega inimesed ja nende perekonnad Vähemate võimalustega sihtrühmad

Inimeselt Inimesele

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2000-06-20
Tegevusvaldkond: Erivajadustega inimesed ja nende perekonnad
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: inimeseltinimesele@gmail.com
Veebileht: http://www.inimeseltinimesele.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: erivajadustega inimeste ühiskonda kaasamine.

Lahendus: Vaimu- ja liitpuudega inimeste ja nende perede toetamine ja nõustamine. Tihedat koostööd tehakse Käo Päevakeskusega, kus on lodud kutseõppe, tööharjutuse ja arengu võimalused nii erivajadusega noortele kui täiskasvanutele. Inimeselt inimesele MTÜ all tegutseb erivajadustega inimestele õppimist võimaldav erakool. Teiseks oluliseks suunaks on suhtlemist toetavate abivahendite müümine ja kasutama õpetamine. Vaimupuudega inimesed, kes ei suuda üldse või selgelt kõnelda vajavad kõnet toetavat või asendavat kommunikatsiooni ehk AAC-d (Augmentative and Alternative Communication). Alternatiivse kommunikatsiooni meetoditeks võivad olla žestid ja ilmed, viiped, esemed, graafilised märgid (fotod, ajalehepildid, joonistused, PCS-pildid jne), tegevustahvlid, kommunikatsiooniraamatud, kommunikaatorid, spetsiaalsed arvutid.

Ettevõtlustulu: Vaimupuudega inimestele tugiteenuste pakkumine (erakooli pidamine, rehabilitatsiooniteenused, koolitused, nõustamine, lapsehoiuteenus) ja AAC (alternatiivkommunikatsiooni) abivahendite müük.

Iseseisev Elu MTÜ 1997-02-27 toimetulekuraskustega inimeste toetamne, koolitamine töökoha leidmise eesmärgil, töökohtade loomine, koolituste korraldamine Vähemate võimalustega sihtrühmad

Iseseisev Elu

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 1997-02-27
Tegevusvaldkond: toimetulekuraskustega inimeste toetamne, koolitamine töökoha leidmise eesmärgil, töökohtade loomine, koolituste korraldamine
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: info@iseseisev-elu.ee
Veebileht: http://www.iseseisev-elu.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: arendada ja säilitada psüühilise erivajadusega inimeste elukvaliteeti. Psüühilise erivajadusega inimene on vaimse haigusega või õpiraskusega inimene.

Lahendus: Ühing aitab neil inimestel leida oskuste- ja jõukohast tegevust ning tööd. Oma eesmärgi täitmiseks toimetavad sotsiaalteenuste keskusena. Neil on Tartus 36-töökohaga kaitstud töökeskus, 5 päevakeskust Lõuna-Eestis, 21 korterit toetatud elamiseks ja pansionaat eakatele/puuetega inimestele. Lisaks koordineerivad Tartu Toidupanka.

Saavutused:2013. aastal sai töötamise toetamise teenust 70 klienti, kellest aasta lõpuks töötasid 42. Päevakeskuses viiakse läbi toimetulekugruppe, kaasatakse inimesi huviringide ja eneseabigruppide tegevustesse. Sellist igapäeva elu toetamise teenust said 141 inimest. Lisaks said 88 inimest rehabilitatsiooniteenuseid (sh sotsiaaltöötaja, füsioterapeudi ja psühholoogi teenus).

Ettevõtlustulu: Enamus sissetulekust tuleb avalike teenuste pakkumisest, teenuseid rahastab riik Sotsiaalkindlustusameti kaudu. Lisaks müüvad erivajadustega inimeste tehtud käsitööd ja teevad tellimustöid.

Johanna MTÜ 2004-04-15 Sotsiaalvaldkond Pered ja lapsed, Noored, Eakad, erivajadustega inimesed ja nende pered

Johanna

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2004-04-15
Tegevusvaldkond: Sotsiaalvaldkond
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Noored, Eakad, erivajadustega inimesed ja nende pered
E-post: johanna@mtujohanna.ee
Veebileht: http://www.mtujohanna.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Lääne- Virumaa erivajadustega inimeste ühiskondliku ja tööalase aktiivsuse tõus. Tegevused on suunatud inimestele, kes ei saa kodust liikuma, kel ei ole põhjust hommikul ärgata, sest pole tööd ega tegevust.

Lahendus: Sotsiaalteenuste pakkumine, laagrid, õppetegevus, töötamise kogemuse andmine.

Saavutused: Erivajadustega inimestel on koht, kus saada tööharjumust ja sisu päevale. Tänu sellele on arenenud nende peenmotoorika ja nad on saanud uusi teadmisi. Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse 20 inimesele Johanna päevakeskuses Lepiku külas Vinni vallas Lääne-Virumaal. Ühing osutab aastas 130 invasõitu mahuga 25 827 kilomeetrit.

Ettevõtlustulu: Invatranspordi teenus, igapäeva elu toetamise teenus (päevakeskus) ning erivajadustega inimeste tehtud meenete ja toodete müük.

Keskkonnaõiguse Keskus SA 2007-11-07 Keskkond, õigusabi Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad

Keskkonnaõiguse Keskus

Juriidiline vorm: SA
Asutatud: 2007-11-07
Tegevusvaldkond: Keskkond, õigusabi
Sihtgrupp: Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad
E-post: k6k@k6k.ee
Veebileht: http://www.k6k.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) eesmärgiks on kujundada keskkonnaõiguse norme ja praktikat selliselt, et need arvestaksid avalike huvidega. See tähendab, et keskkonnaotsuseid tehtaks läbipaistvalt, avalikkusel oleks võimalik otsuste tegemises osaleda, otsuste tegemiseks kogutaks piisavalt infot ja hinnataks nende mõjusid ning et otsused oleksid põhjendatud ja nendes kavandatud meetmed tagaksid säästva arengu.

Lahendus: KÕKi kogenud juristid pakuvad õigusalast nõu kodanikele, vabaühendustele ja avalikule sektorile. KÕK nõustab abivajajaid konkreetsetes õigusabijuhtumites, korraldatakse koolitusi ja koostatakse põhjalikumaid õiguslikke analüüse. KÕK osaleb ka aktiivselt õigusloomes, et kaitsta avalikke huve. Otsusetegijate ja kodanike teadlikkuse tõstmiseks tutvustab KÕK neile keskkonnaõiguse nõudeid (igakuised uudiskirjad, juhendid ning koolitused).

Saavutused: Abivajajatele on keskkonnaasjades kättesaadav kvaliteetne ja tasukohane õigusabi (2013. a andsime kohalikele elanikele ja kogukondadele õigusabi enam kui 280 tunni ulatuses). 2013. a viis KÕK läbi 6 koolituspäeva enam kui 80 osalejale ning osutati õigusabi 15 juhtumis, neist 4 puhul ka kohtumenetluses. KÕK võtab pidevalt osa olulisemate keskkonnaõiguse alaste seaduste väljatöötamisest.

Ettevõtlustulu: Tasuline õigusabi, õigusalane ekspertiisiteenus (nt õiguslike analüüside koostamine), koolituste osalustasud.

Luke Mõis SA 2007-10-26 Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid Tavaelanikkond

Luke Mõis

Juriidiline vorm: SA
Asutatud: 2007-10-26
Tegevusvaldkond: Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
Sihtgrupp: Tavaelanikkond
E-post: info@lukemois.ee
Veebileht: http://www.lukemois.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Sihtasutuse eesmärk on Luke mõisakompleksi arengu soodustamine ja toetamine ning mõisakompleksi loodus-, ajaloo- ja kultuuriväärtuste säilitamine.

Lahendus: Mõisakompleksi kuuluvaid hooneid ja parki korrastatakse ja taastatakse järjest. Samuti korraldatakse Lukel aastaringselt keskkonna-, haridus-, kultuuri- ning ajalooteemalisi üritusi ja koolitusi.

Saavutused: Tavaliselt toimub Luke mõisas aasta jooksul seitse perepäeva, üks suvelavastus ja 35 õppeprogrammi aastas. Korrastatud on üks hoone (kultuuriait), valminud on rekonstrueerimisprojektid kolmele hoonele ja alustatud on ühe hoone rekonstrueerimist.

Ettevõtlustulu: Ettevõtlustulu teenitakse mõisas asuva kohviku tegevusest ning suveniiride ja erinevate teenuste müügist. Avatud on e-pood, kus müüakse omavalmistatud ja Luke mõisaga seotud meeneid.

Maarja Küla SA 2001-05-04 Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta Vähemate võimalustega sihtrühmad

Maarja Küla

Juriidiline vorm: SA
Asutatud: 2001-05-04
Tegevusvaldkond: Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: ly@maarjakyla.ee
Veebileht: http://www.maarjakyla.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Luua elamisväärne ja looduslähedast eluviisi soosiv keskkond intellekti- ja liitpuudega inimestele, kus kõigil on võrdne võimalus eluks, õppimiseks ja töötamiseks vastavalt oma võimetele. Lisaks sihtgrupiga tegelemisele on eesmärgiks teavitada ühiskonda intellektipuudega inimeste olemasolust, olemusest ja nende elukorraldusega seonduvatest puudujääkidest Eestis ning viia sisse vajalikke muudatusi seadustes. Maarja Küla missioon on tegudega toetada intellektipuudega inimeste õigust täisväärtuslikule elule.

Lahendus: Põlvamaale rajati intellektipuudega noortele arengu- ja töötamisvõimalusi pakkuv kodu – Maarja Küla. Maarja Küla pakub töötamise võimalust intellektipuudega inimestele, kes pole iseseisvalt võimelised töötama, tööd leidma ning vajavad tööharjumuse omandamiseks rohkem aega, individuaalset lähenemist ja pidevat psühhosotsiaalset tuge. Külas asuvas töökojas tehakse metalli-, puu- ja savitööd ning kootakse vaipu. Käsitööd müüakse poes, kus samuti saavad elanikud tööd. Oluline on ka tööandjate seas puuetega inimeste töövõimekuse maine parandamine, inimeste teadlikkuse tõstmiseks korraldatakse üritusi ja kampaaniad.

Saavutused: 2012. aastal pakkus Maarja Küla kogukonnas elamise teenust 19 inimesele ning ööpäevaringset hooldamise teenust 13 inimesele. Lisaks alustasid toetatud elamise teenuse pakkumist ühele noorele mehele ning töötamise toetamise teenust kahele noorele mehele. Rehabilitatsiooniteenust pakuti ligikaudu 50 inimesele nii Maarja Külast kui ka väljastpoolt soovijatele. Maarja Küla pälvis oma tegevusega 2013. aastal mitmeid tunnustusi: Eesti Töötukassa tänukiri Põlvamaa aasta koostööpartner 2013“ , “Käsitööettevõtja 2013“ auhind Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidult ja “Unistuste tööandja 2013“ kolmanda sektori ettevõtete kategooria võitja. 2013.a osalesid MK töötubades 44 erivajadustega inimest, neist 8 töötavad avatud tööturul (18 %), 2015. a jätkab kaitstud töökeskuses tööharjumuse hoidmist ja/või arendamist 45 inimest.

Ettevõtlustulu: Teenused riigile (erihoolekanne), käsitööpood Tartus, kus müüakse erivajadustega inimeste tehtud käsitööd.

Maarjakodu MTÜ 2000-09-18 sotsiaalhoolekanne Noored, Vähemate võimalustega sihtrühmad

Maarjakodu

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2000-09-18
Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne
Sihtgrupp: Noored, Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: hiiem@hot.ee
Veebileht: http://maarjakodu.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Sügava ja raske vaimupuudega Pärnu noored saaks neile vajalikku kõrvalist abi, et nad muutuksid iseseisvamaks ja oleks tagatud nende heaolu.

Lahendus: Kodu pakkumine, kus elanik hoolitseb enda eest nii palju, kui ise suudab, ja muus osas saab abi.

Saavutused: Üheksa noort saab ööpäevaringset erihooldust, viit toetatakse igapäevases elus ja üks saab töökogemust.

Ettevõtlustulu: Täna on põhikliendiks Sotsiaalkindlustusamet, kes ostab kolme avalikku teenust: ööpäevaringne erihoolekanne, igapäevaelu toetamise teenus ja töötamise toetamise teenus. Lisaks on müügipunkt, kust saab osta taaskasutuskaupa.

Meditech Estonia 2009-08-05 Eakate ja puuetega inimeste hoolekande koduteenuse Eakad, puuetega inimesed, KOV-id, pered

Meditech Estonia

Juriidiline vorm: OÜ
Asutatud: 2009-08-05
Tegevusvaldkond: Eakate ja puuetega inimeste hoolekande koduteenuse
Sihtgrupp: Eakad, puuetega inimesed, KOV-id, pered
E-post: info@medi.ee
Veebileht: http://www.medi.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Võimaldada igal inimesel - hoolimata tema vanusest või puudest - elada turvaliselt ja iseseisvalt oma kodus.

Lahendus: Meditech pakub eakatele ja puuetega inimestele häirenuputeenust. Selle abil saab inimene terviserikke, õnnetuse või hädaohu korral randmele kinnitatud häirenupu ja spetsiaalse hoolekandetelefoni vahendusel alati ühendust kõnekeskusega. Medi operaator reageerib vastavalt tekkinud olukorrale: aitab abivajajat telefoni teel, saadab hädasolijale appi tema poolt usaldatava kontaktisiku (nt sugulase, naabri, hoolekandetöötaja) või võtab ühendust Häirekeskusega (kiirabi, päästeamet, politsei). Teenus sisaldab seadmete paigaldust, monitooringut, hooldust, tehnilist tuge ning muidugi ööpäevaringset kõnekeskuse teenust.

Saavutused: Häirenuputeenus on maailmas miljoneid inimesi aidanud üle 30 aasta. Eestis on häirenupp alates 2010. aastast aidanud lahendada sadu õnnetusjuhtumeid ja päästa vähemalt 12 korral inimese elu. 2012. aastal oli hoolealuste keskmine arv 155 inimest ning päästetud elud (hinnanguline, põhineb klientide vahetul tagasisidel) minimaalselt 6 inimest. Häirenupu kasutamisel on hoolealuse lähedaste jaoks ka positiivseid majanduslikke mõjusid. Väheneva järelevaatamise koormuse tõttu lihtsustub leibkonna liikmete töölkäimine. Lisaks võimaldab teenus nupu kasutajatel kauem kodus elada, mis on odavam variant kui hooldekodusse elama asumine.

Ettevõtlustulu: Ööpäevaringne häirenuputeenuse pakkumine kõikjal üle Eesti. Meditech pakub teisigi turvalisust tõstvaid kodulahendusi. 2012. aastal lisandusid tootevalikusse automaatsed ravimidosaatorid ja elektrilised pliidivalvurid, mis samuti aitavad eakatel kauem ja turvalisemalt oma kodus elada, säästes elusid ja vara. Tellijateks on eraisikud (reeglina nooremad sugulased) ja kohalikud omavalitsused, kes saavad selleks taotleda toetust ka riigilt.

Medi kohta leiab infot veel www.häirenupp.ee ja www.facebook.com/medi.ee.

Merimetsa Tugikeskus MTÜ 1997-09-24 Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta Vähemate võimalustega sihtrühmad

Merimetsa Tugikeskus

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 1997-09-24
Tegevusvaldkond: Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: info@merimetsa.ee
Veebileht: http://www.merimetsa.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Merimetsa Tugikeskuse eesmärk on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimeste elukvaliteedi parandamine.

Lahendus: Eesmärgi täitmiseks osutatakse erinevaid teenuseid:

  • sotsiaalteenused (igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus);
  • sobivate töökohtade loomine (tugikeskuses ja avalikul tööturul);
  • abivajajate juhendamine ja nõustamine.
Iseseisva toimetuleku kujundamiseks tuleb alustada igapäevaste oskuste õpetamisest ning liikuda edasi lihtsamate tööoskuste treenimisele ja lõpuks avalikule tööturule suunamisele. Erihoolekandeteenuseid osutatakse inimestele, kes on oma töövõimest kaotanud 80-100%. Nõustatakse ka nende lähedasi ja tööandjaid.

Saavutused: Tugikeskus osutab igapäevaselt kaht riiklikku erihoolekandeteenust 131 inimesele, neist töötamise toetamise teenust saab 12.

Ettevõtlustulu: Peamine tulu tuleb õmblustöökojast, tarbekunsti-, pakenduse-, maali- ja keraamikatoa ning kaupluse tegevusest.

Nukufilmi Lastestuudio MTÜ 2001-12-21 kultuur, haridus Pered ja lapsed, Noored, Eakad, Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond

Nukufilmi Lastestuudio

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2001-12-21
Tegevusvaldkond: kultuur, haridus
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Noored, Eakad, Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond
E-post: info@nukufilmilastestuudio.ee
Veebileht: http://www.nukufilmilastestuudio.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: toetada ja arendada laste ning noorte animafilmialast huvi ja tegevust. Sotsiaalse ettevõttena kasutavad teenustelt saadud tulu huvikooli õpilaste tasude vähendamisel ning riskirühma kuuluvate lastele ja noortele animatsiooniõppe võimaldamiseks.

Lahendus: Loodud on animatsioonfilmi huvikool noortele ning animatsiooni õppekavad ning koolituspaketid üldhariduskoolide õpetajatele. Lisaks on välja arendatud mitmed ühekordsed animatsiooni tutvustavad teenuste paketid - animafilmi töötoad, sünnipäevad ja meeskonnakoolitused. Nii saavad teenuste tellijad lisaks põnevale ja loomingulisele kogemusele, uutele teadmistele luua lisaväärtuseid, toetada kaudselt meie huvikooli õpilasi ning riskirühmade lapsi ja noori.

Saavutused: Huvikoolis õpib ligi 70 õpilast, lisaks osaleb aastas ca 5000 filmihuvilist erineva pikkusega anima- töötubades, sünnipäevadel, õpetajate- ja meeskonnakoolitustel. Viimasel kahel õppeaastal said tasuta animatsiooni huvitegevuses osalemise võimaluse 34 riskirühma noort.

Ettevõtlustulu: Huvikooli ja koolituste osalustasu, animafilmi töötoad, sünnipäevad ja meeskonnakoolitused.

Ökokratt MTÜ 2003-01-13 loodusharidus, kogukonna arendamine ja sotsiaalne ettevõtlus Pered ja lapsed, Noored, Eakad, Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad

Ökokratt

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2003-01-13
Tegevusvaldkond: loodusharidus, kogukonna arendamine ja sotsiaalne ettevõtlus
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Noored, Eakad, Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad
E-post: info@okokratt.ee
Veebileht: http://www.okokratt.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Pakkuda teenuseid, mis suurendavad elanike teadlikkust keskkonnast ja loodusest; tagada keskkonnahariduse pakkumiseks võrdsed võimalused kogu elanikkonnale; edendada kogukonda võimestades kodanikuühiskonda ja rahvusvahelist koostööd.

Lahendus: Interaktiivsete keskkonna- ja loodushariduse teenuste osutamine. Kogukonna kaasamine projektidesse. Keskkonnateadlikkust tõstvate teenuste osutamine; keskkonnaprobleemide põhjus-tagajärg suhete teavitustöö. Koolitused lastele, noortele, tööealisele elanikkonnale, eakatele.

Saavutused: MTÜ Ökokratt koostöövõrgustik on välja arenenud eelneva 12 aasta jooksul üle Eesti, sellesse kuulub 108 kohalikku omavalitsust, 265 haridusasutust ja üle 2500 õpetaja, kes saavad regulaarselt kuukirja, ligi 30 000 noort, kes osalevad erinevates projektides, ning suur hulk partnereid. Välja on arendatud Puhta vee teemapargi taristu ja õppehoone.

Ettevõtlustulu: Puhta vee teemapargi õppekeskuse ruumide rent, viib läbi õppeprogramme, loodusretki, loodus ja keskkonnapäevi, taimeteraapiat, nutiseadmete kasutusõpet NutiAkadeemias, rendivad mürafoore: www.keskkonnatelk.ee ja www.metsamoisa.ee

Pesapuu MTÜ 2011-12-23 Sotsiaalteenused Vähemate võimalustega sihtrühmad

Pesapuu

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2011-12-23
Tegevusvaldkond: Sotsiaalteenused
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: mtupesapuu@gmail.com
Veebileht: https://www.facebook.com/MT%C3%9C-Pesapuu-138189682986872/info
 

Ühiskondlik eesmärk: Toimetulekuraskustesse sattunud inimeste psühho-sotsiaalse toimetuleku taastamine ning võimalikult iseseisva ja tervisliku eluviisi saavutamine. Peamiseks sihtrühmaks on tööturult eemale jäänud toimetuleku- ja majanduslikes raskustes Pärnu linna ja maakonna täisealised inimesed.

Lahendus: Töötades kliendikeskselt, aitavad tööturult eemale jäänud inimestel ületada takistused, mis segavad nii töö leidmist kui ka iseenda majandamise võimet. Soovitud muutuste saavutamiseks pakub MTÜ Pesapuu psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist ja tugiisikuteenust. Töö toimub nii gruppides, kui ka individuaalnõustamisena. Oluline on kliendi tugistamine ja jõustamine, toetatud tööotsing, tihe koostöö tööandajatega ning kliendile rahaliste vahenditega ümber käimise õpetamine.

Saavutused: 2014. aastal nõustati 69 klienti, kellest 93% olid töötud. Neist 28 on leidnud töökoha. Nõustamiste tulemusel paraneb kliendi oskus rahaliste vahenditega ümber käia. Ta on muutnud oma ellusuhtumist ning hoiakuid, ta on valmis võtma vastutust oma toimetuleku eest, sh vanad võlad tagasi maksma.

Ettevõtlustulu: MTÜ Pesapuu pakub teenuseid erinevate riigihangete kaudu, peamisteks koostööpartneriteks on Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet. Pakutakse psühholoogilist nõustamist, võlanõustamist, individuaalsele töölerakenduse ja tugiisikuteenust.

Pimedate Töökeskus Hariner MTÜ 1999-02-19 puuetega inimeste tööhõive Puuetega inimesed

Pimedate Töökeskus Hariner

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 1999-02-19
Tegevusvaldkond: puuetega inimeste tööhõive
Sihtgrupp: Puuetega inimesed
E-post: info@hariner.ee
Veebileht: http://www.hariner.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Pimedate Töökeskus Hariner (edaspidi Hariner) eesmärgiks on nägemispuudega inimeste abistamine oma koha leidmisel ühiskonnas, tööalane rehabiliteerimine, ametialase väljaõppe korraldamine ja tööga kindlustamine.

Lahendus: Pakuvad puudega, eelkõige nägemispuudega inimestele tööd ja läbi selle tööalast rehabilitatsiooni ning sotsiaalset kogemust. Harineri tehase töö on nii üles ehitatud, et erinevaid töölõike saavad teha puuetega inimesed. Hariner pakub jõukohast tööd puudega inimestele ja sellega kaasnevat vastavat väljaõpet. Töödeks on harjade valmistamine, erinevad komplekteerimistööd, pakendamine, voltimine, kartongide puhastamine piimatööstusele jne. Lisaks tehakse ka koostööd puuetega inimeste katusorganisatsioonidega, et parandada inimeste võimalusi tööl käimiseks.

Saavutused: Seoses tööhulga suurenemisega, sai Harineris tööd 2012. aastal 31 inimest 0,9 koormusega. Suuremate tellimuste korral on võimalik töötajatel töötada täiskoormusega, seda juhul, kui nende tervislik seisund seda lubab. Töötasu makstakse kas tükitöö või tunnitariifi alusel.

Ettevõtlustulu: Harjatoodete müük, allhanketööd (helkurite pakendamine, pakenditööstusele detailid).

Põhja-Eesti Pimedate Ühing MTÜ 1998-12-02 Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta Nägemispuudega inimesed

Põhja-Eesti Pimedate Ühing

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 1998-12-02
Tegevusvaldkond: Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Sihtgrupp: Nägemispuudega inimesed
E-post: ppy@ppy.ee
Veebileht: http://www.ppy.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Põhja-Eesti Pimedate Ühing (PPÜ) toetab pimedate ja nõrgaltnägijate igapäeva-toimetulekut, naasmist avatud tööturule, hariduse omandamist, vaba aja veetmist ja lõimumist ühiskonda.

Lahendus: PPÜ vahendab tugiisiku teenust nägemispuudega inimestele, pakub erinevaid sportimis- ja käsitöövõimalusi ning nõustamisteenuseid (kohanemist toetava info jagamine; kogemusnõustamine; tugistruktuuri tutvustamine; koolitused sobivate koolituskavade järgi; vaba aja veetmise võimaluste loomine). Ühing on esmane kontaktipunkt, kus nägemise kaotanud inimesed saavad infot ja ligipääsu vajalikele tugiteenustele ning leiavad mõttekaaslasi. Näiteks pakutakse isikliku abistaja-, nõustamis-, lugemis- ja juhtkoerte toiduga varustamise teenuseid. Ühingu juures tegutsevad solistid ja puhkpilliorkester, toimuvad spordiringid, laenutada saab heli- ja punktkirjas raamatuid, kasutada spetsiaalset arvutiklassi jne.

Saavutused: 2013. aastal ühendas PPÜ 545 nägemispuudega inimest, kes said Põhja-Eesti Pimedate Ühingu vahendusel 18 vajalikku teenust. Spetsialistide ja üliõpilaste koolitamine – 2013. aastal korraldati 5 koolitust; seadusloomes osalemine.

Ettevõtlustulu: PPÜ sissetuleku allikateks on avalike teenuste pakkumine ja Tondi 8a maja renditulu.

Randvere Tööõppekeskus MTÜ 2006-02-02 Sotsiaalhoolekanne Vähemate võimalustega sihtrühmad

Randvere Tööõppekeskus

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2006-02-02
Tegevusvaldkond: Sotsiaalhoolekanne
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: randverepost@gmail.com
Veebileht: http://www.randvere.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: MTÜ Randvere Tööõppekeskuse eesmärk on pikaajaliste töötute ja puuetega inimeste rehabilitatsioon ning integreerimine tööellu.

Lahendus: Randvere TÕK tegutseb Saaremaal Kaarma vallas. Eesmärgi saavutamiseks pakub keskus erinevaid avalikke teenuseid: toetatud elamine ja töötamine, töökoha leidmine, ettevõtlusega alustamine. Lisaks vahendatakse müügiks käsitööesemeid. Samuti soovib Randvere TÕK oma tegevusega tõsta ühiskonna teadlikkust ja ettevõtjate valmisolekut erivajadustega inimeste palkamiseks.

Saavutused: Alates 2006. aastast on keskuses näiteks tööharjutusel osalenud 70 pikaajalist töötut, kellest praegu ligikaudu pooled töötavad. Hoolekandeteenuse on praegu 20 erivajadustega inimest, kellest Randvere TÕKi juures on endale kodu leidnud neli ja töökoha saanud kuus noort inimest.

Ettevõtlustulu: Peamine ettevõtlustulu allikas on erihoolekandeteenuste osutamine ja tööharjutuse pakkumine, kuid tulu saadakse ka käsitööesemete müügist ja ruumide rendist.

Rosma Haridusselts MTÜ 1998-08-31 Haridus Pered ja lapsed

Rosma Haridusselts

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 1998-08-31
Tegevusvaldkond: Haridus
Sihtgrupp: Pered ja lapsed
E-post: johannes@neti.ee
Veebileht: http://rosma.edu.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Rosma Haridusseltsi eesmärk on keskkonna loomine vaba inimese kasvamiseks.

Lahendus: Rosma Haridusselts muudab Eestis pakutavat alus- ja põhiharidust mitmekesisemaks ning tagab Kagu-Eesti peredele valikuvõimaluse laste hariduse omandamisel waldorfpedagoogika tutvustamise ja rakendamise abil: Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal võimaldab alushariduse pakkumise lasteaialastele ning üldhariduse andmise õpilastele.

Saavutused: 2011/12 õppeaastal õppis Johannese koolis 45 õpilast ja lasteaias käis 28 last kokku 11 omavalitsusest (Põlva-, Võru-, Valga- ja Tartumaalt). Rosma Haridusselts annab tööd enam kui 20 inimesele ning on seeläbi Põlva valla üks suuremaid tööandjaid era- ja kolmandas sektoris.

Ettevõtlustulu: Lasteaia- ja koolikohtade teenuse pakkumine peredele.

RuaCrew MTÜ 2009-08-14 Ennetustöö laste ja noortega, sh pered, spetsialistid Pered ja lapsed, Noored, Vähemate võimalustega sihtrühmad

RuaCrew

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2009-08-14
Tegevusvaldkond: Ennetustöö laste ja noortega, sh pered, spetsialistid
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Noored, Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: info@ruacrew.ee
Veebileht: http://www.ruacrew.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Sotsiaalsete probleemide ja õigusrikkumiste ennetamine noorte seas ning nende lahendamisele kaasaaitamine. Sihtgrupiks on peamiselt 7-16-aastased lapsed ja noored, kel on koolis käitumisprobleemid, kes on sattunud seadusega vastuollu või muul põhjusel lastekaitse huviorbiiti.

Lahendus: Mobiilne noorsootöö - sotsiaalpedagoogiline mudel, mis hõlmab endas tänavatööd, nii noortegruppide kui ka individuaalselt noortega ning kogukonna- ja võrgustikutööd. See mudel on eriline ja oluline seetõttu, et ennetavalt minnakse spetsialistidena noorte sotsiaalruumi, mitte ei oodata nn tulekahjude kustutamise faasi.

Saavutused: 2014. aasta aprillis oli 50 noorel tugiisik Ruacrew kaudu ja tegeleti 30 noorega neljas nõustamisgrupis. Programmides osalenud noored õpivad vihaga toime tulema, koolis paremini hakkama saama ja spetsialistid saavad võimaluse nende toetamiseks. Näiteks tegeles Ruacrew noormeeste kambaga, kes olid siis 13-14-aastased ja seotud õigusrikkumistega - vargused, joomised, koolist puudumised, narkootikumid. Noored osalesid programmis kaks aastat. Tänaseks on nad 17-18-aastased toimetulevad noormehed, kes on lõpetanud põhikooli ja läinud edasi õppima või tööle. Nad võtavad siiani vahel ühendust ja on siiralt tänulikud, et nendega tegeleti ja neis seda "miskit" otsiti olukorras, kus nad enamiku täiskasvanutega konfliktis olid.

Ettevõtlustulu: Avalike teenuste pakkumine (mobiilne noorsootöö, tugiisiku teenus, sotsiaalsete oskuste arendamise grupid), kliendiks peamiselt kohalikud omavalitsused, lisaks koolitused lapsevanematele.

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda MTÜ 1994-11-07 sotsiaalhoolekanne Vähemate võimalustega sihtrühmad

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 1994-11-07
Tegevusvaldkond: sotsiaalhoolekanne
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: Saarekoda@gmail.com
Veebileht: http://www.saarekoda.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Puuetega inimesed on võimalikult iseseisvad ja aktiivselt kaasatud ühiskonda. Puudega inimesed elavad „varjus“: sõltuvad lähikondsetest, ei saa iseseisvalt toimetada ja seetõttu jäävad ühiskonnas kõrvale. SPIK soovib oma tegevusega sellist olukorda vältida.

Lahendus: Puuetega inimestele info jagamine, huvitegevusvõimaluste ning rehabilitatsiooniteenus jt sotsiaalteenuste pakkumine ning kogemusnõustamine. SPIK ühendab ja esindab piirkonna puuetega inimeste ühendusi ning edendab nendevahelist koostööd.

Saavutused: Saaremaa puuetega inimesed on saanud kõik vajaliku info ühest kohast. Tänu teenustele saanud oskused ja julguse iseseisvaks tegutsemiseks. 2014, aastal osales ligikaudu 3000 isikut kogu vabariigist erinevatel üritustel, teabepäevadel ja teenustel.

Ettevõtlustulu: SPIK põhisissetuleku allikateks on riiklike teenuste osutamine: igapäevaelu toetamise teenus ja töötamise toetamise teenus. Lisaks ka kohalikele omavalitsustele teenused isikliku abistaja, viipekeele tõlketeenuse, tugiisiku ja päevakeskuse teenus.

Sakadak 2006-01-13 Puuetega inimestele töötamise võimaldamine Vähemate võimalustega sihtrühmad

Sakadak

Juriidiline vorm: OÜ
Asutatud: 2006-01-13
Tegevusvaldkond: Puuetega inimestele töötamise võimaldamine
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: jyriheinlaid@hot.ee
Veebileht: http://www.sakadak.planet.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Saaremaa puuetega inimestele töötamise võimaldamine.

Lahendus: Toodete müük, et võimaldada puuetega inimestel teha neile sobivat tööd.

Saavutused: 2014. aastal sai Sakadaki kaudu tööd 4 erivajadustega inimest.

Ettevõtlustulu: Erivajadustega inimeste tehtud suveniiride müük.

Sõbralt sõbrale (EEKBL - Valduste Osaühing) 1997-07-24 Kasutatud kaupade jaemüük kauplustes Pered ja lapsed, Vähemate võimalustega sihtrühmad

Sõbralt sõbrale (EEKBL - Valduste Osaühing)

Juriidiline vorm: OÜ
Asutatud: 1997-07-24
Tegevusvaldkond: Kasutatud kaupade jaemüük kauplustes
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: valduste@ekklesia.ee
Veebileht: http://sobraltsobrale.ee/
 

Ühiskondlik eesmärk: Pakkuda inimestele soodsamat ostukeskkonda väga laias tarbekaupade sortimendis. Levitada säästlikku eluviisi ideed. Lisaks soodsa ja keskkonnasäästliku tarbimisvõimaluse pakkumisele peame üheks oma väärtuseks ka töökohtade loomist. Tänaseks töötab meie poodides 59 inimest. Tänu Eestist annetatavate kaubade mahtude suurenemisele saame järjest rohkem toetada erinevaid abivajajaid: üksikisikuid, peresid, aga ka eritüüpi sotsiaalasutusi. .

Lahendus: Sõbralt Sõbrale kauplused alustasid tegevust 1998. aastal. Oleme jõuliselt laienenud ning praegu on meil 12 kauplust üle Eesti. Kauplustesse saavad kõik annetada oma kodus üleliigseks muutunud, kuid korralikke esemeid - riideid, jalanõusid, mööblit, kodutehnikat, mänguasju, raamatuid, kodukaupu ja tööriistu. Teenitud tulu eest teevad nad abivajavatele peredele annetusi. Kaardistame usaldusväärse kohaliku partneri kaudu (sotsiaaltöötaja, kogudus, mõni MTÜ) abivajajad ja nende vajadused. Analüüsime iga olukorda eraldi ning reageerime viisil, mis aitab tõsta abivajaja elukvaliteeti.

Saavutused: 2012. aastal toetasid üle 100 pere ning 2013 aastal üle 150 pere. Eraldi keskenduvad lastele: 2012. aastal said enam kui 700 last jõulupaki ning 2013. aasta suvel osales "Hoolime koos!" lastelaagris 70 last, kel muudele laagritele ligipääs puudus. 2014. aasta talvel toetasime lapsi Lätis, kes kaotasid oma vanemad Riias toimunud Maxima poe varingus. Igal suvel toimub „Hoolime koos!“ lastelaager, kuhu kutsume puudust kannatavate perede lapsed.

Ettevõtlustulu: Kaupade müük ringluspoodides.

Solve et coagula 2013-06-09 Erivajadustega inimeste tööhõive, käsitöö tootmine Vähemate võimalustega sihtrühmad

Solve et coagula

Juriidiline vorm: OÜ
Asutatud: 2013-06-09
Tegevusvaldkond: Erivajadustega inimeste tööhõive, käsitöö tootmine
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: indrek.linnuste@ph.ee
Veebileht: http://www.secestonia.com
 

Ühiskondlik eesmärk: Solve et Coagula eesmärk on läbi kaitstud töökohtade anda võimalus tööd ja tegevust leida sotsiaalsetes riskirühmades olevatele inimestele. Sihtrühmas on nii puuetega inimesi, vanglast vabanenuid kui erinevate tervise ja psühhosotsiaalsete probleemidega isikuid, kes vaatamata keerulisele elukäigule omavad tahet ja oskuski, mis seni on ebastabiilse elu ning väljundi puudumise tõttu olnud realiseerimata.

Lahendus: Solve et Coagula on loonud puidutöökoja, samuti kaasatakse inimesi koostööle ka koduses keskkonnas ning käiakse tellimusel abitöid teostamas välisobjektidel. Lisaks korraldatakse koolitusi ning toetatakse ja vahendatakse niiöelda outsider- kunsti, mitteprofessionaalseid autoreid, kes väljendavad enda sisemaailma läbi kujutava kunsti. Solve et Coagula rehabiliteeriv tegevus võimaldab vähendada ja vältida õpitud abituse kujunemist ning inimeste institutsionaalse sõltuvuse väljakujunemist. Vanglast vabanenute kaasamine ja sõltuvushäiretega inimeste kaasamine aitab vähendada õigusvastast käitumist. Mõtestatud eesmärgipärane tegevus aitab sihtrühma eemal hoida alkoholist, narkootikumidest ning kuritegelikust käitumisest.

Saavutused: 2014. aastal osales töökojas 10 inimest ning kaitstud töökohti pakuti neljale inimesele.

Ettevõtlustulu: Peamiseks toote artikliks on hetkel lõikelauad, lihtsam mööbel, pingid, kirstud, mängumajad, koerakuudid, pildi ning peegli raamid.

Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa MTÜ 2003-03-06 Sõltuvuse vähendamine ja ennetamine Vähemate võimalustega sihtrühmad

Sotsiaalrehabilitatsiooni Keskus Loksa

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2003-03-06
Tegevusvaldkond: Sõltuvuse vähendamine ja ennetamine
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: info@loksakeskus.org
Veebileht: http://loksakeskus.org/
 

Ühiskondlik eesmärk: aidata lastel, noortel ja ja täiskasvanutel vabaneda sõltuvusest ja riskikäitumisest, andes abivajajatele vaimset, psühholoogilist ja sotsiaalse rehabilitatsiooni alast abi.

Lahendus: Nõustamine ja rehabilitatsiooniprogramm sõltlastele. Ennetustöö osana organiseeritakse lastele ja noortele vaba aja veetmiseks tervisele kasulikke ja riskivabasid tegevusi ning õpetlikke üritusi.

Saavutused: Tallinnas psühholoogi ja sotsiaaltöötaja vastuvõtul käib aastas u 300 sõltlast ja nende lähedast. Loksal osalevas kuni 10 kuud kestvas rehabilitatsiooniprojektis osaleb keskmiselt 25 sõltlast aastas. Oma tegevusega aitab keskus lahendada järgmisi ühiskondlikke probleeme: vähendab sõltlaste arvu, aitab noortel üle saada sõltuvushäiretest, ennetab sõltuvust ja riskikäitumist noorte ja teismeliste hulgas, vähendab narkootikumide kasutamisega seotud surmajuhtumite arvu noorte seas, aitab sõltlastel uuesti tööle minna, parandab peresuhteid, vähendab narkomaaniaga seotud kuritegevust, suurendab endiste sõltlaste sotsiaalset aktiivsust, vähendab riigi kulusid, mis on seotud kuritegevuse ja sõltlaste raviga jne.

Ettevõtlustulu: Avalike teenuste pakkumine, mida ostavad Tallinna ja Loksa linnavalitsus.

SpeakSmart 2006-06-10 Täiskasvanutele mõtlemis-, kõne- ja väitluskoolitused Tavaelanikkond

SpeakSmart

Juriidiline vorm: OÜ
Asutatud: 2006-06-10
Tegevusvaldkond: Täiskasvanutele mõtlemis-, kõne- ja väitluskoolitused
Sihtgrupp: Tavaelanikkond
E-post: info@speaksmart.ee
Veebileht: http://www.speaksmart.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: SpeakSmart juhindub missioonist juurutada mõtteviisi, et ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument, ja arendada selleks vajalikke oskusi.

Lahendus: Missiooni saavutamiseks õpetavad SpeakSmarti koolitajad täiskasvanutele, kellel ei olnud koolis võimalik väitlusega tegeleda, praktilisi tööl ja kodus kasutatavaid suhtlusoskusi: analüütiline mõtlemine, mõtete sõnastamine, veenev esinemine ja väitlemine.

Saavutused: SpeakSmart aasta 2015: 2000 uut argumenteerijat, mõtlejat ja väitlejat 750 tundi õpet 8 asutuse- ja ettevõttesisest väitlusklubi 9 erinevat teenust 13 tiimiliiget neljas linnas.

Ettevõtlustulu: Õpetame täiskasvanuid analüüsivalt mõtlema, mõtteid sõnastama, avalikult esinema ja väitlema. Pakume konverentsidele moderaatoreid ja viime läbi näidisväitluseid. Rendime oma koolitusruumi Telliskivi Loomelinnakus.

Tagurpidi Lavka MTÜ 2009-08-09 toidukauba jaemüük Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad, Eesti talunikud

Tagurpidi Lavka

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2009-08-09
Tegevusvaldkond: toidukauba jaemüük
Sihtgrupp: Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad, Eesti talunikud
E-post: lavka.tagurpidi@gmail.com
Veebileht: http://tagurpidilavka.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Tagurpidi Lavka eesmärk on teha Eesti talunike ja väiketootjate toidukaup Eesti inimestele eelistatud ja kättesaadavaks valikuks. Tõsta linnainimese teadlikkust Eestimaise toidu päritolust ja tuua puhas toit linnainimesele lähemale. Toetada puhta talutoidu kasvatamist ja tootmist pakkudes väiketalunikele kauba eest õiglast tasu.

Lahendus: Eesmärgi saavutamiseks ostab Tagurpidi Lavka väiketalunike tooteid ja müüb neid linnainimestele Tallinnas nii ettetellimisega e-poest kui laatadel ja festivalidel. Väärtustades toidukauba keskkonnasõbralikkust, püüab Tagurpidi Lavka pidevalt leida võimalusi nutikamaks tarbimiseks – näiteks taaskasutatakse suurt osa pakenditest, eelistatakse võimalusel mahedalt kasvatatud ja toodetud tooteid, eelistatakse biolagunevaid pakendeid, jms.

Saavutused: Tagurpidi Lavka tegevuse üks peamisi väärtuseid on maksta talunikele ja tootjatele nende toodete eest õiglast hinda. Tagurpidi Lavka ei kehtesta toidukaubale võimalikult madalaid hindasid, millega tootjad peavad leppima. Hinnad kujunevad koostöös tootjatega, arvestades tootja soove ning turu tasakaaluhindasid. Keskmine talukauba tellija on Tagurpidi Lavkast teinud kolme aasta (2011-2013) jooksul kokku 12,7 tellimust. Regulaarselt igakuiseid tellimusi on kolme aasta jooksul esitanud enam kui 120 tellijat. Tagurpidi Lavka suurendab talunike ja väiketootjate ligipääsu turule. 2013. aastal andis koostöö Tagurpidi Lavkaga talunikule/väiketootjale keskmiselt 110 € eest kuus lisatulu (Allikas: Tagurpidi Lavka andmebaas). Sama aasta jooksul alustasid kaks talunikku toidukauba kasvatamist vastavalt eelnevale kokkuleppele Tagurpidi Lavkaga nende kauba turustamiseks.

Ettevõtlustulu: Eesti talukauba ja väiketootjate kauba müümine.

Tartu Erahariduse Edendamise Selts MTÜ 2007-02-27 haridusasutuste pidamine ja haridusvaldkonna koostöö Pered ja lapsed, teised haridusasutused

Tartu Erahariduse Edendamise Selts

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2007-02-27
Tegevusvaldkond: haridusasutuste pidamine ja haridusvaldkonna koostöö
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, teised haridusasutused
E-post: liina.vaher@tera.tartu.ee
Veebileht: http://www.tehes.tartu.ee/tehes/
 

Ühiskondlik eesmärk: TEHESi eesmärk on toetada peresid elutervete ja väärikate isiksuste kasvamisel, säilitades lapse isikupära, toetades tema individuaalset arengut ja andes vajalikud koostööoskused.

Lahendus: Ühiskondliku eesmärgi täitmiseks loome kaasaegse, tasakaalustatud ja arendava keskkonna kus on võimalik omandada alus- ning põhiharidus, võtta osa huvitegevustest ja täiendada end täiskasvanutele mõeldud kursustel ja programmides. TEHESi all tegutsevad Tartu Erakool, HuviTERA erahuvikool, Terakese eralasteaed ja Hariduskeskus. TEHESi haridusasutused väärtustavad õppimist kui inimese järjepidevat ja mõtestatud arengut eelkõige iseenda suhtes.

Saavutused: 2012/13 õppeaastal katab Terake 80 lasteaiakoha vajaduse, põhiharidust omandab 187 last ning huvikoolis õpib 320 last Tartust ja selle ümbrusest. Lastevanemate Akadeemias osaleb kokku 37 täiskasvanut.

Ettevõtlustulu:Valdav osa ettevõtlustulust tuleb tasulistest teenustest (õppe- ja koolitustasud).

Tartu Maarja Tugikeskus MTÜ 2002-10-08 Erivajadustega inimeste toetamine Vähemate võimalustega sihtrühmad

Tartu Maarja Tugikeskus

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2002-10-08
Tegevusvaldkond: Erivajadustega inimeste toetamine
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: tugikeskus@maarjatugikeskus.ee
Veebileht: http://maarjatugikeskus.ee/
Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis SA 2002-10-31 Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus Tavaelanikkond

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis

Juriidiline vorm: SA
Asutatud: 2002-10-31
Tegevusvaldkond: Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Sihtgrupp: Tavaelanikkond
E-post: dorpatensis@dorpatensis.ee
Veebileht: http://www.dorpatensis.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Domus Dorpatensise (DD) eesmärgiks on Eesti ühiskonna suurte probleemide lahendamine (teaduses, kultuuris, kodanikuühiskonnas). Seda tehakse kahe programmi kaudu: DD Akadeemia ja aastal 2013 käivitatud sotsiaalsete ettevõtete inkubaator SEIKU.

Lahendus: DD Akadeemia annab praktilisi kogemusi, vajalikke teadmisi ning julgust Tartus õppivatele tudengitele, kes on seejärel valmis ellu viima suuri ühiskondlikke muutusi kõigis valdkondades – MTÜde, riigisektori või eraettevõtluse kaudu. SEIKU aitab käivitada sotsiaalse ettevõtte (selline organisatsiooni vorm, kus peamiseks eesmärgiks on mõne ühiskondliku probleemi lahendamine ning selle rahastamine käib läbi ettevõtlusmeetodite) täiesti algusest.

Saavutused: 2014. aastal läbi viidud küsitluses märkis 4/5 DD Akadeemia programmis osalenutest, et nad on saanud vajalikke praktilisi kogemusi, mida saavad tulevikus kasutada. Osalejad tõid programmi tugevustena välja arengu ajaplaneerimise ja meeskonnatöö oskuste vallas ning eakaaslaste kogukonna, kellega koos suuri asju on võimalik ka edaspidi ette võtta.

Ettevõtlustulu: Tartus ekslusiivses asukohas Raekoja platsil paiknevas majas pakutakse külaliskortereid, seminariruume ja rendipindu. DD klientide seas on näiteks Tartu Ülikool, SA Archimedes, erinevad koolitusettevõtted ning MTÜd. DD majast võib leida ka Eesti ühe suurema veebiagentuuri OÜ Fraktal, hubase kohviku Noir ning vabaühenduste ühiskontori DD HUB.

Terve Eesti SA 2006-07-21 Terviseedendus Tavaelanikkond

Terve Eesti

Juriidiline vorm: SA
Asutatud: 2006-07-21
Tegevusvaldkond: Terviseedendus
Sihtgrupp: Tavaelanikkond
E-post: hannes@terve-eesti.ee
Veebileht: http://www.terve-eesti.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Terve Eesti Sihtasutuse (TESA) eesmärk on kaasata tööandjad keeruliste rahvatervise probleemide ennetamisse Eestis. Alkoholi liigtarvitamise hinnanguline kahju Eesti majandusele üldiselt oli 2006. aastal võrdne ligikaudu 1,1 protsendiga sisemajanduse kogutoodangust (Lai, 2007). Eestis sureb igal aastal alkoholi tõttu üle 500 inimese, nendest kolmveerand on mehed. Vaatamata tavaarusaamale, et nõukogude ajal joodi Eestis “kordades rohkem”, on viimase kahekümne aasta jooksul alkoholi tarvitamine Eestis püsivalt kasvanud. Sealhulgas kasvas puhta alkoholi tarvitamine ühe elaniku kohta ajavahemikus 1995-2007 üle kahe korra. Eesti puhul on probleemiks ka see, et alkoholi kuritarvitamist alustatakse väga varakult, juba alaealistena.

Lahendus: Töökohapõhiste ennetusprogrammide abil inimeste harimine HIV-, lapse seksuaalse arengu ja sõltumatu alkoholitarbimise teemadel. Lisaks koordineerib TESA koalitsiooni „Ettevõtted HIV vastu“ tegevusi. Erinevad uurimused on näidanud, et just töökohtadel on kõige suurem mõju inimeste riskikäitumise vähendamisele. Esiteks käib suur osa täiskasvanutest ja alkoholitarbijatest tööl. Teiselt poolt on töökoht piisavalt väike ja kontrollitav keskkond, milles võib korraga jõuda paljude töötajate ning nende peredeni. Kolmandaks on tööandjad oluliseks partneriks ühiskondliku elukorralduse ja kultuuri vormimisel tervikuna.

Saavutused: Alates 2006. aastast on TESA läbi viinud 722 koolitust ning kaasanud seeläbi otseselt ennetusse 12 045 inimest (31.12.2012 seisuga). Läbi koolituste ja ettevõtete siseste sotsiaalkampaaniate on TESA jõudnud rohkem kui 30 000 inimeseni. Koolituste tagasiside lehtede abil kogutud info põhjal on rahulolu väga kõrge – 95%. Koolitusi läbi viinud organisatsioone on rohkem kui 250, kellest peaagu pooled on olnud äriettevõtted, sh Swedbank, Statoil, Nordecon, Tallinna Vesi, Tallinna Kaubamaja, SEB Pank, Regio, Rimi Eesti, Riigi Kinnisvara AS, TNS Emor jpt. Lisaks kümned koolid ja lasteaiad. Koalitsiooni "Ettevõtted HIV vastu" loomisega on TESA igapäevaselt kaasanud HIV-ennetusse 13 edukat Eestis tegutsevat ettevõtet ning rohkem kui 8000 töötajat ja nende lähedast. Viimase 5-aasta jooksul on HIVsse nakatumine Eestis vähenenud peaaegu poole võrra. HIV-testi teinute osakaal on samal ajal tõusuteel. 2010. aasta tasemelt (23% testinuid) oleme jõudnud olukorda, kus 31% täisealisest ning 36% tööealisest (21–65-aastasest) elanikkonnast on vähemalt korra HIV-testi teinud.

Ettevõtlustulu: Töökohapõhiste ennetusprogrammide müük eelnevatel mainitud teemadel (HIV, lapse seksuaalne areng ja sõltumatu alkoholitarbimine).

Töötahe MTÜ 2003-03-10 Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta Vähemate võimalustega sihtrühmad

Töötahe

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2003-03-10
Tegevusvaldkond: Vanurite ja puuetega inimeste sotsiaalhoolekanne majutuseta
Sihtgrupp: Vähemate võimalustega sihtrühmad
E-post: tootahe@keila.ee
Veebileht: http://www.tootahe.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: pakkuda ja vahendada tööd erivajadusega (puudega) ja vähese konkurentsivõimega inimestele (näiteks pikaajalistele töötutele).

Lahendus: Jõukohase töö pakkumine töökeskuse ja tööturumeetmete vahendamine. Keilas Põllu tänaval on avatud töökeskus kus käib päeval kuni 40 inimest. Keskuses pakutakse erinevad allhanketööde tegemise võimalust. Jõekohasteks tööülesanneteks on lihtsamad komplekteerimise ja pakendamise tööd, tootekoodide ja panderollide kokkukleepimine, kangastelgedel vaipade kudumine, sise- ja välikoristustööd, Keila linnalehe kojukanne jne. Töötahe vahendab Töötukassa poolt pakutavale tööharjutus ja tööpraktika teenust. Koostöö käigus testitakse inimeste töövõimet, harjutakse töökeskkonna ja -distsipliiniga, mille järgselt on inimestel võimalus jätkata töötamist töökeskuses või sobivuse korral ka avatud tööturul. Lisaks tööle korraldab MTÜ Töötahe puuetega inimestele erinevaid vabaaja üritusi.

Saavutused: Töökeskuses töötab 40 inimest. 2013.a aastal vahendatakse Töötukassa teenuseid kuni 45 inimesele. 6 peret, kus on raske puudega laps(ed) – vanemad saavad jätkata tööl käimist tänu tugiteenustele.

Ettevõtlustulu: Töötukassa poolt pakutavale tööharjutus ja tööpraktika teenus (pikaajalistele töötutele ja tööealistele puuetega inimestele tööharjutamise ja kaitstud töötamise teenus). Lisaks pesutuba, puuetega laste päevahoid, tugiisiku teenus puuetega peredele, töövahendus.

Uuskasutuskeskus MTÜ 2004-04-21 Jaekaubandus, säästev tarbimine Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad

Uuskasutuskeskus

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2004-04-21
Tegevusvaldkond: Jaekaubandus, säästev tarbimine
Sihtgrupp: Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad
E-post: tatari@uuskasutus.ee
Veebileht: http://www.uuskasutus.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: MTÜ Uuskasutuse (edaspidi UK) eesmärk on muuta Eesti elanikkonna tarbimisharjumusi keskkonnasõbralikumaks. Keskkonnasõbralikuks peab UK tarbimiskäitumist, mille korral: 1. vajalike asjade soetamisel eelistatakse uuskasutust ehk taaskasutust; 2. kui asju enam ei vajata, suunatakse need prügimäele saatmise või kodus kasutult hoidmise asemel võimalusel uuskasutusse.

Lahendus: UK peamiseks tegevuseks on uuskasutamise muutmine lihtsaks, kättesaadavaks, meeldivaks ja igapäevaseks. Selle jaoks võetakse Eesti elanikelt tasuta vastu kasutuskõlblikke esemeid. Peale sorteerimist suunatakse need taas ringlusse UK kauplustes (Uuskasutuskeskused). Osa esemeid annetatakse puudust kannatavatele peredele ning kultuurivaldkonna koostööpartneritele (teatrite kostümeerijad ja kujundajad, kunsti tudengid). Koostööd tehakse Eesti Lasterikaste Perede Liiduga, Sihtasutusega Dharma, varjupaikadega, tulekahjuohvrite ja paljude kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondadega.

Saavutused: Ainuüksi 2012. aastal suunati ringlusse 140 tonni asju, mis oleksid muidu jõudnud enneaegselt prügimäele. Näiteks heategevuseks läks sellest 86 tonni (peamiselt lasterikastele peredele).

Ettevõtlustulu: Kasutatud asjade müügist kauplustes tekkiv ettevõtlustulu katab 100% ulatuses põhitegevusega seotud kulud. 2012. aastal moodustas kaupluste käive ligi 300 tuhat eurot. Sotsiaalse ettevõttena investeerib UK kulude katmisest ülejääva kasumi ühiskondliku eesmärgi saavutamisse (näiteks kauplustevõrgu laiendamine ja arendamine). Oma missiooniga seotud säästva tarbimise alaste kampaaniate võimendamiseks on UK taotlenud ka projektipõhist rahastust.

Väärtustades Elu SA 2006-03-28 Pered ja lapsed

Väärtustades Elu

Juriidiline vorm: SA
Asutatud: 2006-03-28
Tegevusvaldkond:
Sihtgrupp: Pered ja lapsed
E-post: koolitus@rasedus.ee
Veebileht: http://rasedus.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: SA Väärtustades Elu (edaspidi SAVE) eesmärk on tõsta teadlikkust toimivast paarisuhtest, perede toimetulekut tagasilöökide ja kriisidega ning seeläbi tõsta Eesti perede elukvaliteeti. Soovime tekitada muutust ühiskonnas ja inimeste mõtlemises: püsiv paarisuhe annab rahulolu ning tagab stabiilsema ja kvaliteetsema elu nii lastele kui täiskasvanutele.

Lahendus: SAVE pakub paari- ja peresuhet tugevdavaid teenuseid: raseduskriisi nõustamist ja PREP paarisuhtekoolitusi.

Saavutused: Lisaks teenuste pakkumisele on SAVE kujunenud arvamusliidriks avades avalikkuses Eesti ühiskonnale oluliste teemade diskussioone. Näiteks konverentsi „Miks Eesti naine ei sünnita?“ kajastasid 5 erinevat telekanalit, 3 raadiokanalit, uudisena ja erinevate artiklitena 12 erinevat meediaväljaannet (http://save.ee/meedias/). 2012. aastal oli PREP-paarisuhtekoolituse läbinuid 144, 2013. aastal oli see arv 224 inimest. Raseduskriisinõustamise nõustamiskordade arv 2012. aastal oli 3962 ja 2013. aastal 3683 (2013. aastal muutus raseduskriisi nõustamine saatekirja põhiseks).

Ettevõtlustulu: Teenuste müügist tekkiv ettevõtlustulu katab osaliselt põhitegevusega seotud kulud. Tekkinud tulu suunatakse raseduskriisi nõustamisteenuse osutamisele, teavitustööle ning arendustegevusele. PREP-paarisuhtekoolitust on toetanud kohalikud omavalitused, et muuta see elanikele kättesaadavaks.

Vaata lisaks: raseduskriisi nõustamine ja PREP-paarisuhtekoolitused

Vahejaam Taaskasutuskeskus MTÜ 2009-11-19 Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad

Vahejaam Taaskasutuskeskus

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 2009-11-19
Tegevusvaldkond:
Sihtgrupp: Tavaelanikkond, Keskkond ja loomad
E-post: vahejaam.taaskasutuskeskus@gmail.com
Veebileht: http://www.facebook.com/Vahejaam
 

MTÜ Vahejaam Taaskasutuskeskus eesmärk on propageerida säästlikku eluviisi. Vahejaam on Rakvere kesklinnas tegutsenud 2009. aasta lõpust. Vahejaama taaskasutuskeskusesse saab tuua oma vanu, korras ja puhtaid asju - nõud, toalilled, mööbel, raamatud jne.

VIREO (M.R. Therapy) 2009-10-30 Mujal liigitamata tervishoiualad Pered ja lapsed, Noored, Eakad, Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond

VIREO (M.R. Therapy)

Juriidiline vorm: OÜ
Asutatud: 2009-10-30
Tegevusvaldkond: Mujal liigitamata tervishoiualad
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Noored, Eakad, Vähemate võimalustega sihtrühmad, Tavaelanikkond
E-post: info@vireo.ee
Veebileht: http://www.vireo.ee ja https://etreener.ee
 

Ühiskondlik eesmärk: Edendada inimeste tervisekäitumist ja populariseerida aktiivseid eluviise ning tervislikku toitumist. Seejuures keskendub ettevõte kahele sihtgrupile: ülekaalulised keskeas naised, kel puudub füüsilise liikumise harjumus ja ülekaalulised terviseprobleemidega lapsed, kellele ei sobi tavatrennid.

Lahendus: Tervisliku elustiili toetamine läbi erinevate tegevuste (toitumisnõustamine, treeningud jne). Igale inimesele lähenetakse personaalselt, alustades tervisliku seisundi hindamisest ja seejärel tegevuste planeerimisest. Ka grupitreeningutes treenib iga inimene oma isiklikus tempos, mis on võimalik tänu professionaalsele juhendamisele ja väikestele gruppidele.

Saavutused: Inimesed, kes on saanud Vireo programmidest abi, tunnevad end tervematena, energilisematena. Nad saavad positiivse emotsiooni ja nende haigusriskid vähenevad. Treeningutel on regulaarselt osalemas 50 inimest. Lisaks on nad teinud treening- ja toitumisnõustamist umbes 200 inimesele ning füsioteraapia teenust 150 inimesele. Laste liikumistundides on käinud aasta jooksul umbes 100 last.

Ettevõtlustulu: Teenustasud (füsioteraapia, treeningud, toitumisnõustamine jne).

YFU Eesti MTÜ 1997-07-14 Haridust abistavad tegevused Pered ja lapsed, Noored

YFU Eesti

Juriidiline vorm: MTÜ
Asutatud: 1997-07-14
Tegevusvaldkond: Haridust abistavad tegevused
Sihtgrupp: Pered ja lapsed, Noored
E-post: yfu@yfu.ee
Veebileht: http://www.yfu.ee
 

Ühiskondlik eesmärk:YFU Eesti toetab noorte ettevõtlikkust ja loob neile eneseteostusvõimalusi tänapäeva multikultuurses maailmas. Vahetusprogrammide kaudu on õpilastel ja peredel võimalus tajuda erinevust maailma kultuuride vahel, arendada ennast, oma väljendusoskust, õppida enesekindlust ja olla avatud uutele kogemustele.

Lahendus: Selleks tegeleb YFU Eesti rahvusvahelise õpilasvahetusega 16-18-aastastele noortele, samuti vabatahtlike koolitamisega ning ettevõtlikkuse ja omaalgatuse toetamise ja soodustamisega. YFU aitab noortel oma kogemusi mõtestada viisil, mis loob eeldused eduks tööturul. Samuti töötab YFU Eesti selle nimel, et välismaise kultuurikogemusega noored ja pered saaksid panustada oma tõekspidamisi ja väärtusi endi kui ka kogu ühiskonna heaolu suurendamisse.

Saavutused: 20 tegutsemisaasta jooksul on Eestist vahetusaastal käinud 1174 õpilast ning 311 välismaa õpilast on saanud elada Eesti peredes. YFU programmidest on välja kasvanud hulk aktiivseid ning teotahtelisi noori, kes panustavad YFU Eesti programmide läbiviimisesse ning Eesti ühiskonda vabatahtliku töö kaudu. 2013. aastal oli YFU Eesti liikmeid ehk registreeritud vabatahtlikke kokku 581. Aastaringselt on aktiivses tegevuses 139 vabatahtlikku. Rohkem noori on tööellu astumiseks ette valmistatud, neil on töökogemus ja enesekindlus. 2013. aastal osales vahetusprogrammis 70 Eesti noort. Noorel on teadmised, oskused ja enesekindlus rahalitse vahendite kogumiseks. 2013. aastal leidsid toetajad 40 vahetusaastale läinud noort.

Ettevõtlustulu: Ettevõtlustulu teenib YFU Eesti MTÜ õpilasvahetusprogrammi tasudest ning YFU logoga meenete müügist.