Koostöö

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik on avatud koostööle:

Sotsiaalse ettevõtluse uuringud. Teeme hea meelega koostööd tudengitega, kes oma lõputöös soovivad uurida sotsiaalse ettevõtluse ja ettevõtetega seotud teemasid. Võta meiega ühendust, kui otsid lõputöö jaoks teemat või juhendavat konsultanti.

Rahvusvaheline koostöö. SEVil on kontakte mitmede rahvusvaheliste organisatsioonidega, kelle eesmärkide hulgas on ka sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalse innovatsiooni arendamine (nt Euclid, SIX, jt). Häid suhteid on loodud ka teiste sotsiaalsete ettevõtete võrgustike ja eestkosteorganisatsioonidega (nt SenscotAssist Social CapitalFinnish Association for Social Enterprises).

Koostöö Eesti partneritega. SEVil on hea koostöö ja suhted mitmete organisatsioonidega Eestis.

Meie sõbrad: