Teiste riikide kogemus SE huvikaitsel

Sotsiaalne ettevõtlus on levinud üle maailma, kuid selle valdkonna praktikad ja arenguetapid on riigiti väga erinevad, seda nii huvikaitses kui sotsiaalsete ettevõtete tegevuses. Mida tehakse ja on tehtud teistes riikides ja piirkondades, loe järgnevalt: