Mis on SEV?

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) põhikirjaline eesmärk on sotsiaalsete ettevõtete arvu, suutlikkuse ja mõju suurendamine Eestis ning sotsiaalse ettevõtluse väärtustamine tegevusvaldkonnana meie ühiskonnas. Võrgustik lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.

SEV tegutseb kolmes üksteist täiendavas ja toetavas suunas:

  • liikmesorganisatsioonina: informeerides ja inspireerides liikmeid, luues ja vahendades koostööd, pakkudes koolitusi ja konsultatsioone, nõustades sotsiaalse mõju hindamise teemadel. Meie liikmed on sotsiaalsed ettevõtted.
  • eestkosteorganisatsioonina: esindades liikmete ühishuve, tehes koostööd rahalise ja mitterahalise toe korraldamisel.
  • valdkonna arendaja ja kõneisikuna: toetades haridustegevust ja uuringuid, osaledes rahvusvahelises koostöös, informeerides avalikkust sotsiaalsest ettevõtlusest.

SEV_arengueesmargid

Tutvu ka SEV-i strateegiaga aastateks 2013-2016.

Tutvu SEV-i projektidega.

SEV-i algus

Septembrist 2011 aprillini 2012 leidis aset Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastatud projekt “Sotsiaalse ettevõtluse eestkostevõrgustiku loomine”, millega loodi alus Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikule Eestis.

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik asutati organisatsioonina 11. aprillil 2012. Asutajateks olid 19 sotsiaalset ettevõtet. Võrgustiku juhatuse liikmeteks valiti Riinu Lepa, Jaan Aps ja Margit Sondberg.